Uppfyll målen med en tydlig strategi

 

Försäljning är inget nytt. Det har funnits med i olika former sedan vi levde som ett jägarfolk på savannen. I era organisationer har försäljningen haft en central och avgörande roll ända sedan bolaget på stapplande ben klev ut på marknaden. Med utgångspunkt i er affär, befintliga resurser i form av struktur, processer, ledarskap och förmåga i organisationen.

Salesoogle utvecklar människa, organisation och resultat. Detta sker i kortare och längre uppdrag med långsiktig lönsam försäljningsutveckling i fokus. Vår tanke är att ju mer företagen gör träning, reflektion och lärande till en del av vardagen ju lönsammare blir butiken eller företaget. Den övergripande visionen skall formuleras i ett antal affärskritiska mål som i sin tur skall brytas ned till en strategi. Visionen, målen och strategin skall sen förankras i hela organisationen och följas upp kontinuerligt i det dagliga arbetet.

Salesoogle hjälper organisationer att tydliggöra och förankra detta i organisationer. Våra uppdrag tydliggör utifrån er affärsplan nedbruten till ”företagets säljplan”. Säljplanen fungerar som en tydlig ledstång för skapande av ett effektivt ledarskap och lönsamhet. Med er försäljning i fokus ta steget med Salesoogle mot era mål. Framtiden skapas genom aktivt säljarbete. Tydliggör din målbild och släpp loss potentialen i organisationen.

 

Försäljning i fokus