Uppfyll målen med en tydlig strategi

Jag anser att ju mer företagen gör träning, reflektion och lärande till en del av vardagen ju lönsammare blir butiken eller företaget. Försäljning är inget nytt. Det har funnits med i olika former sedan vi levde som ett jägarfolk på savannen. I era organisationer har försäljningen haft en central och avgörande roll ända sedan bolaget på stapplande ben klev ut på marknaden.

Den övergripande visionen skall formuleras i ett antal affärskritiska mål som i sin tur skall brytas ned till en strategi. Visionen, målen och strategin skall sen förankras i hela organisationen och följas upp kontinuerligt i det dagliga arbetet.

Att tydliggöra och förankra detta i organisationer utifrån er affärsplan nedbruten till ”företagets säljplan”.  Med er försäljning i fokus ta steget mot era mål. Framtiden skapas genom aktivt säljarbete. Tydliggör din målbild och släpp loss potentialen i organisationen.

Försäljning i fokus