Visa varukorg “Ledarrollen” har lagts i din varukorg.
Strategisk tänkande skapar framgång i företaget och ledarskapet

Ledningsgruppsutveckling

149.995,00 kr ex.moms

4 tillfällen

Vad gör en ledningsgrupp?

I diskussioner skapas samsyn kring ledningsgruppens uppgift som vid behov ses över och uppdateras. Varför finns vi till? Vad är vår uppgift och vårt uppdrag?

Utifrån en ledningsgruppsmodell definierar gruppen hur man arbetar tillsammans med strategisk helhetssyn. Arbetar man som ett team idag eller samlas man i en grupp där medlemmarna enbart representerar sina respektive avdelningar? Man behöver skapa en ledningsgruppsroll, dvs definiera vilket ansvar en ledningsgruppsmedlem har, vad som krävs för att sitta i ledningsgruppen (helhetsperspektiv, verksamhetskompetens, etc).

Hur samverkar ledningsgruppen

En trygg grupp av människor samverkar bättre, utvecklar nya bra idéer och skapar bättre resultat. Trygghet i ledningsgruppen är en förutsättning för att klara tuffa beslut och svåra situationer samt för att klara en av de stora utmaningarna – förändringsledning.

I workshops bör man jobba med hur ledningsgruppen ska samarbeta för att bli ett tryggt och öppet team. Gruppen definierar vad som krävs för att vara en bra ledningsgrupp, ett bra team. Man skapar värdebaserade spelregler samt bygger eller förstärker en feedbackkultur som är ett av de viktigaste verktygen för att utveckla en grupp och resultat i verksamheten.

Hur använda olikheter i ledningsgruppen

Vi är alla olika och inom ledningsgruppen behöver man vara tydlig på hur man kan använda olika personers styrkor för att nå ett bra affärsresultat, vem som är bäst på att ta vilken roll när man samarbetar med varandra.

Det handlar inte om vad man är utan vad man har fallenhet för att göra. Om någon sprutar kreativa idéer och behöver någon annan kritisk granska dessa. En annan driver gruppen framåt till beslut och kompletteras av någon som är bra på att se till att man slutför uppgifterna, etc. Alla behövs för framgång!

När alla förstår sina mest naturligateamroller kan man använda dessa effektivt för att kommunicera och komplettera varandra, kompletta team är mer framgångsrika än andra. För att analysera teamet och hitta rätt rollsammansättning respektive samverkan har professor Belbin forskat på ledningsgrupper under många år och utvecklat ett välrenommerat verktyg vid namn Belbin Teamskills.

Kring detta samlas ledningsgruppen för att analysera, förstå sin potential som team och utveckla sina arbetssätt.

Våra ledningsmöten

I de flesta ledningsgrupper behöver nu och då en konkret diskussion om vad gruppen ska göra på möten och i vardagen. Hur vi driver möten? Vad som ska stå på agendan. Är det ett diskussions- eller beslutsmöte? Vilka krav ställer vi på förberedelser inför våra möten?

Artikelnr: LEDnr04 Kategorier: ,

Produktbeskrivning

Tidsåtgång, 2 dagar målsättning och anpassning med beställare, 4*1 dagar workshop, 1/2 dag uppföljningMax, 12 deltagareMaterial, Anpassat ledarskapsmaterial, av Niclas Rasmusson

Tillkommer eventuella kostnader för resor, boende,  material, tryck, lokal samt datautrustning

 

Strategiskt perspektiv lyfter lönsamheten

Fungerar din ledningsgrupp som du vill?

Vad

I en effektiv ledningsgrupp jobbar alla med ett helhetsperspektiv för att föra företaget/enheten framåt. Ingen bevakar sitt respektive särintresse. Det finns ingen prestige. För att göra det behöver man vara ett tryggt och konstruktivt team. Teamet fokuserar i huvudsak på strategiska frågor istället för att drunkna i det operativa. Det gör man med hjälp av en struktur som underlättar arbetet. I ledningsgruppen lever man efter den kultur som man vill sprida i hela organisationen. Att bli en mycket väl fungerande ledningsgrupp kräver både insikt och arbete. För det behöver ledningsgruppen investera en del tid. Eftersom gruppen, organisationen och omvärlden förändras behöver även en ledningsgrupp utvecklas kontinuerligt.

Hur

Salesoogle utvecklar anpassade program för er organisation och era kundcase. Genom att  fatta ett beslut om vart ledningsgruppen och företaget vill komma kan utvecklingen börja. Genom att titta på ledningsgruppensuppdrag, utformas ett program anpassat till verksamheten. Vid utvecklingen används erfarenheter en rad utvecklingsuppdrag till att skapa en bra paketering för företaget. Insatserna stöds av praktisk litteratur skriven av Niclas Rasmusson.

Praktiskt

En paketering för att utveckla ledningsgruppen. Genomförs gärna i samband med ordinarie ledningsgruppsmöten som en extra dag i anslutning till dessa. Mellan olika tillfällen är det av värde att stötta ledningsgruppens medlemmar genom att ge personlig feedback och coaching till var och en. Ett bra sätt att göra det på är att alla medlemmar genomför minst ett samtalstillfälle med en personlig coach. Därefter ”avropar” man fortsatt coaching efter eget behov

 

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Ledningsgruppsutveckling”