Coachens verktygslåda

Coaching

29.995,00 kr ex.moms

Exempel uppdrag

 • Presentationsteknik
 • Powerpoint monstret
 • Ledarskap
 • Försäljning
 • Ledningsgruppsarbete
 • Varuhuschefs rollen
 • Workshop genomförande
 • Affärsplan och dess förankring
 • HRchefs rollen
 • Säljchefs rollen
 • VD rollen

 

 

Artikelnr: Coachnr01 Kategori:

Produktbeskrivning

Tidsåtgång, 1/2 dag målsättning med beställare, 6 tillfällen 1/2 dag coaching, 1/2 dag uppföljning med beställare

Max, 1 deltagare

Material, Anpassat efter behov, av Niclas Rasmusson

Tillkommer eventuella kostnader för resor, boende,  material, tryck, lokal samt datautrustning

Hitta era mål och utnyttja er fulla potential

Niclas Rasmusson, Salesoogle, har hjälpt individer och organisationer inom näringsliv, detaljhandel och idrott till topprestationer. De flesta människor kan lyckas om de vill. Vad vill du? Tydliggör din framtida läge med ett SMART mål och starta sedan din resa. Resan mot målet är vad som skapar bestående effekt och långsiktigt t resultat.

Coaching handlar om att se till potential snarare än faktisk prestation.

D v s att se framtida möjligheter och inte fokusera på begångna misstag. Jag vet att alla kan flyga. Varje individ har en stor potential och genom aktiv coaching hjälper man personen att frigöra den och maximera sina prestationer. Coaching inte ett sätt att undervisa utan en metod för att hjälpa andra att lära sig själva. Hjälp medarbetarna att tydliggöra hur de ska ta sig från A till B och uppmuntra dem att fatta ett beslut med resan tydligt utstakad.

Grundförutsättningar för coaching

För att lyckas med coaching måste vi anta en betydligt mer optimistisk inställning än vanligt till människors slumrande förmåga. Coaching bygger också på ett partnerskap i arbetsinsatsen och en relation som präglas av förtroende och trygghet.

När använder man coaching?

Coachingen har egentligen ingen begränsning. Den kan användas för såväl motivation som problemlösning, planering, teamarbete och relationsfrågor och utveckling. Coaching är ett förhållningssätt och en livssyn. Jag tror att mina medmänniskor kan. Människan skapar resultat.

Två nyckelområden

Att bygga upp medvetenhet och ansvar är två nyckelområden inom coaching. Först när jag är medveten om vad som händer runt omkring och självmedveten om vad jag upplever kan jag börja göra något åt det.

Ansvar är avgörande för goda prestationer. När vi verkligen accepterar ansvaret helt och fullt ökas vårt engagemang liksom kvaliteten i våra prestationer. Att coacha är att hjälpa en person till medvetenhet och ansvarskänsla.

Egenskaper hos den goda coachen

En coach är inte nödvändigtvis en person som är expert inom det området som han eller hon ska coacha inom. Tvärtom. En coach är en person som kan hjälpa en annan person genom att vara tålmodig, neutral, stödjande, intresserad, god lyssnare, klarsynt, uppmärksam och trovärdig.  En expert har ofta svårt att avhålla sig från att detaljstyra och tala om.

Verktyget för coaching

Det som är själva grundverktyget i coaching är att arbeta med frågor. Att hela tiden ställa sådana frågor som gör att personen blir medveten och känner ansvar för sin prestation. Genom att jobba med öppna frågor som möjliggör för personen att tänka och reflektera samt hitta egna lösningar och insikter. Stängda frågor är frågor som går att svara ja eller nej på. Jag gillar att ställa de jobbiga frågorna. En riktigt bra fråga kräver oftast betänketid. Arbeta med korta frågor 5-7 ord räcker i 90% av fallen. Längre meningar döljer ofta påståenden och lösningar.

Vad ger coaching dig?

 • Fokus på det väsentliga via perspektiv och tydliggörande.
 • Smarta mål som stärker riktning, fokus och energi.
 • Personlig utveckling och bättre beslut på vägen mot dina mål.
 • Frågor som får dig att komma bort från låsningar i huvudet och se lösningar istället för problem.
 • Helt enkelt – Coaching lockar fram det bästa i dig, vågar du frigöra din potential?

Reflektera gärna över hur en coach skulle kunna stödja dig i ditt professionella liv.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Coaching”