Train the Trainer

Train the Trainer är Retorik och presentationsteknik i ett paket. Deltagarna tränas både i att stå framför en grupp och att utveckla utbildningar samt workshops med fokus på inlärning. Här lämnas feedback på befintligt material och övningar. Deltagarna utvecklar sig själva och sina presentationer.

2 produkter