Öppen Utbildning

Att deltaga på en öppenutbildning innebär möjlighet att nätverka och träffa andra chefer med likartade utmaningar. Salesoogle arbetar med en lärandemiljö som stimulerar utbyte av erfarenheter och upplevelser. Varje enskilt moment avslutas med en dedikerad stund där deltagarnas personliga reflektion ligger i centrum, vad tar jag med mig från denna del, hur skall jag föra in detta i mitt dagliga arbete. En bra fråga här är, vad krävs av mig för att detta nya skall bli en del av min vardag?

Salesoogle har en tydlig koppling till deltagarnas verksamhet, affärsmässighet, där vikten av att leda i en riktning som genererar långsiktig lönsam tillväxt i företaget är uttalad.

Salesoogle genomför utbildningar med grupper över 8 personer med två konsulter för att garantera maximal inlärning och tempo i grupparbeten, feedback situationer och föreläsningsmomenten. Återkoppling på dessa företagsinterna utbildningsinsatser har varit superlativ och lovord.

Visa varukorg “Ledarskap 4 tillfällen, våren 2016” har lagts i din varukorg.

2 produkter