Ledningsgruppen

I en effektiv ledningsgrupp jobbar alla med ett helhetsperspektiv för att föra företaget/enheten framåt. Ingen bevakar sitt respektive särintresse. Det finns ingen prestige. För att göra det behöver man vara ett tryggt och konstruktivt team. Teamet fokuserar i huvudsak på strategiska frågor istället för att drunkna i det operativa. Det gör man med hjälp av en struktur som underlättar arbetet. I ledningsgruppen lever man efter den kultur som man vill sprida i hela organisationen. Att bli en mycket väl fungerande ledningsgrupp kräver både insikt och arbete. För det behöver ledningsgruppen investera en del tid. Eftersom gruppen, organisationen och omvärlden förändras behöver även en ledningsgrupp utvecklas kontinuerligt.

4 produkter