Effektiva möten

Möten är grunden i företags internkommunikation. Att 2 eller fler individer möts och arbetar med en gemensam agenda och ett tydligt mål sker dagligen i miljontals företag. Genom att utveckla organisationens förmåga att genomföra möten och workshops skapas en ny miljö för lärande och förankring. Mötena blir effektivare och givande. Workshops kan användas för att förankra affärsplan, mål och förändringsinitiativ. Att med några enkla medel förbättra dessa möten skapar lönsamhet på sista raden. Genom att tydliggöra spelreglerna och vad som ska göras före, under och efter mötet byggs en struktur användbar i alla företagets interna, leverantörs och kundmöten.

2 produkter