coaching

Coaching är i ledarskapet ett verktyg att använda parallellt med målsättning, feedback, målstyrning och uppföljning. Ensamt blir det en uppsättning frågor som inte kommer fram. Coaching uppdrag och utvecklingsinsatser med målet att få medarbetarna att agera proaktivt och med framgångstro ställer krav på företaget, ledarskapet och individerna. Salesoogle har erfarenhet av rollen som katalysator i förändringsprocesser som resulterat i långsiktig lönsam försäljningstillväxt. Salesoogle arbetar enligt International Coach Federations (ICFs) riktlinjer i våra uppdrag. Coaching handlar om att se till potential snarare än faktisk prestation. D v s att se framtida möjligheter och inte fokusera på begångna misstag. Jag vet att alla kan flyga. Varje individ har en stor potential och genom tydliga mål och aktiv coaching hjälps personen att frigöra sin potential. Coaching är inte ett sätt att instruera utan en metodik för att hjälpa andra att tänka, ta ansvar, lära sig själva och välja att agera. Hjälp medarbetarna att tydliggöra hur de ska ta sig från A till B och uppmuntra dem att fatta ett beslut med resan tydligt utstakad.

2 produkter