B2B-försäljning

B2B är försäljning mellan företag. Säljprocesserna här beror här på hur ”komplex” affären är. Komplexare erbjudanden kräver förståelse för kundens beslutsprocess och deras affärsutmaningar. Vi utvecklar anpassade program för er organisation och era kundcase. Arbete som KAM och B2B säljare kräver förståelse för kundens beslutsprocess och deras affärsutmaningar. B2B handlar om att skapa relationer och kommunicera värde. Att ha fokus på kunderna i säljprocessen ökar effektiviteten och lönsamheten. Prioritet, produktivitet och kvalité är nycklarna till säljeffektivitet hos individ och organisation. En framgångsrik B2B säljare har framgångstro, arbetar målstyrt och är vaken i säljmötet och kundrelationen.Affärsutveckling inom B2B vart skall företaget ta vägen gällande försäljning? Vad krävs för att nå tid och hur skall det göras. Utvecklingsuppdrag skall förankras i ledningen och genomförs som workshops.

Salesoogle har identifierat de fyra nycklarna hos en framgångsrik säljare enligt nedan. Detta är utgångspunkten och målbilden i arbetet med att skapa en framgångsrik säljare/säljorganisation.

Viljan. Framgångsrika säljare har en stark framgångstro. De är tävlingsmänniskor som sporrar sig själva till att slå nya rekord.

Relationsbyggandet. Den framgångsrika säljaren har en bättre förmåga än andra att hantera relationer. Att leda och engagera andra är ofta ett utmärkande drag, vilket skapar förtroende hos kunden.

Affärstänket. Handlar om att vara professionell, affärsmässig och kunnig. Den framgångsrika säljaren skapar värde för sina kunder genom att t.ex. involvera kunden i deras egen affärs- och produktutveckling. Han eller hon är duktig på att sätta sig in i kundernas problem, utmaningar och behov.

Genomförandet. Stjärnsäljare genomför och slutför. De är energiska och med förmågan att engagera och motivera andra i ord och handling. De är ”doers”, som tänker framåt och lämnar grubblerierna bakom sig. Med stöd av företaget identifierar de systematiskt nya affärsmöjligheter och ser till att ha många potentiella kunder under bearbetning.

2 produkter