Salesoogle ser framåt

Vi brinner för försäljning och operativtledarskapBlickar mot framtiden

Vi är ett nytänkande bolag som ser lärande som en lustfull, långsiktig och lönsam process. Niclas Rasmusson grundare av bolaget 2010 har 15 år som konsult inom ledarskap och försäljningsutveckling i ryggsäcken.

Individens förmåga och utveckling är det avgörande för hur väl en ledningsmedlem, en säljare, en idrottsman eller ett helt företag presterar. Niclas har utmanat och utvecklat över 3000 VD, Säljchefer, Marknadschefer, ledningsgrupper, chefer, säljare, medarbetare, idrottsmän och team i mer än 40 länder.

Vad får ni?

Salesoogles styrka är att koppla teori till praktisk verklighet och driva deltagarna in i en process av aktiv träning följt av reflektion. Genom ert engagemang och uppföljning säkerställs att nyvunnen kunskap omformas till handling. Handling som kommer organisationen och kunderna till dels.

Salesoogle driver workshops och lärande på ett enligt kunderna grymt sätt: ”det bästa vi varit med om, fast vi gått utbildningar i 20 år”. Upplägget handlar om att stimulera hjärnan och hjärtat på ett sätt som skapar inlärning. Pedagogiken baserar sig på Jensens teorier och forskning och är påvisat effektiv. Salesoogle gör helt enkelt att göra resan från ord och tanke till handling mer lättförståelig, engagerande och attraktiv. I programmen så finns gediget teoretiskt material författat av Niclas Rasmusson som stärker budskapet och ger möjlighet till reflektion och långsiktigt lärande efter insatserna.

Salesoogle – försäljning i fokus

Vision: Att förknippas med detaljhandelns mest omtalade ledarskap och service samt B2B företag med långsiktig lönsam tillväxt.

Mission: Att skapa bestående effekt i kundens försäljning och ha kul under vägen.

Affärsidé: Att skapa bestående förändring och utveckla kundens långsiktiga lönsamhet med kundens affär i fokus.

Värderingar: Levnadsglädje, Respekt, Professionalism, Framåtlutad kreativitet och 110% resultat

 

Tre goda skäl att välja Salesoogle

1. Resultatet i fokus

Tillsammans med kunden sätter vi tydliga mål för projektet och arbetar målstyrt och konkret för effektivt lärande och utveckling. Resultat och effekt är i fokus – tydliga mål och mätpunkter garanterar att vi når ända fram.

2. Pedagogik för inlärning

Att lära ut är ingen konst – det är att få andra att lära in som är utmaningen. Salesoogle har fokus på inlärning och har utvecklat och arbetat framgångsrikt med en pedagogik där många olika tekniker och metoder vävs samman för bästa resultat.

3. Kundanpassning för effekt i vardagen

Vi arbetar nära kunden och anpassar både material och utbildning till kundens verklighet – hela vägen till praktisk tillämpning. Uppföljning, tillgänglighet och professionalism ger resultat.

 

 

 

Niclas Rasmusson, Utbildare, Moderator, Coach, Författare och Säljexpert