Sälj mer genom att förbereda kroppsspråket innan säljmötet

Presentationer och kommunikation sker via olika kanaler Orden, vad vi säger står för ca 10% Rösten, hur vi säger det står för ca 30% Kroppen, kvar blir 60 % till kroppsspråket Vad innefattar då kroppsspråket i säljmötet. Vårt ansikte; mimiken, vår kroppshållning, våra rörelser och våra gester. Hur väl förbereder du detta innan du kliver […]

Säljmöte och ritande ger framgång

Skapa resultat i säljmötet Mitt förslag till effektivare möten: RITA MER!Där du vill få resultat av dina tankar och ditt resonemang ska du greppa pennanoch rita direkt på plats! Att använda bilder för att visualisera och tydliggöra ditt budskap ger förankring och genomslagskraft. Jag har alltid med mig egna whiteboardpennor till ett möte. Varför ska […]

Effektiva möten

Vad är ett effektivt möte? Effektivare möten handlar bl a om hur man kan spara tid genom att bli medveten om hur, när och varför man anordnar möten och vilka olika metoder det finns för att göra mötena effektivare. Ett bra möte är lagom kort, ger alla möjlighet att bidra med fakta, erfarenheter och syn- […]

Sambesök skapar försäljning

Hur får man säljarna att prestera och utvecklas. Hur får man dem att bli ännu mer engagerade i kunden. Målstyrning och sambesök med feedback och coaching är nyckeln enligt mig. Vad innebär sambesök för dig? Att införa sambesök som säljchef är en möjlighet att ge feedback och coacha sina säljare till ökad försäljning. Att spendera […]

Effektiv informationshantering

Ett sätt att arbeta med information för att nå framgång följer dessa 6 steg: 1, Gör en intressent analys 2, Vad är syftet med informationen till målgruppen 3, Vilken metod/kanal prioriteras för att nå målgruppen 4, Säkra förankringen 5, Uppföljning av hur informationen uppfattats 6, Utvärdering av informationskanalsvalet Vi dränks dagligen av information i form […]