Motivation inte bara glass

Vad får säljaren att brinna för att säkra ytterligare affärer innan sommarvärmen och semestern tar överhanden. Klassiska Mazlows behovstrappa och Hertzbergs publikationer kring yttre och inre motivation är välkommunicerade. Som ledare är det viktigt att skapa en motiverade säljkultur på företaget. Medarbetarna måste utifrån sin egen förmåga, självinsikt, kunskap och personliga behov förstå målet, visionen och […]

Säljarna på fältet i sommarvärmen

Önska trevlig sommar, drick mer av kundens kaffe än vårat eget, ha alltid kalendern full med nykundsmöten. Vilka prospekt har du på gång innan sommaren, hur ser dina ringlistor ut? Olika tankar och ord som snurrar i säljchefens närområde. Säljchefens utmaning att skapa en säljkultur och organisation ofta med säljare ute i periferin är tuff. […]

Tankar kring ledarskap

Måndag morgon, många har redan tagit tag i att dra igång organisationen via olika typer av måndagsmöten, peptalks, kunduppföljningar och taktik för veckans affärsrelationer. Mitt tips till ledaren som just slår sig ned innan nästa aktivitet på agendan är att reflektera kort ikväll över dig själv och ditt ledarskap. Vad är mina styrkor och hur […]

Effektiv mötesbokning

Hur skall jag få gruppen av säljare att kontinuerligt boka sina säljmöten. Företagen med högst aktivitetsnivå vinner racet – det är den krassa sanningen. Affärer görs öga mot öga med kunden och inte utvecklandes nya produkter, fantastiska erbjudanden eller genom att överförbereda sig innan telefonsamtalet. Få gruppen att styra energin mot mötesbokningar och undvika sina […]

Förändring för lönsamhet vs att utbilda säljarna

Utveckling för lönsam försäljning En utbildningskonsult kanske frågar dig efter vilka kompetenser eller vilken metodik du vill utveckla i din säljorganisation. För att utveckla långsiktig lönsamhet krävs en förändringsledare. Som säljchef föreslår jag att du tar rollen som förändringskonsult. Då blir de grundläggande frågorna för dig snarare: Vart ska ni någonstans? Vart ska ni stå […]

Säljchefen som presentatör

Grattis! Salomeh Tafazoli , försäljnings och logistikutvecklingschef på Volvo lastvagnar utsedd till framtidens kvinnliga ledare 2010 av karriärnätverket shortcut. Salomeh säger i en intervju att hennes erfarenheter från dans och teater påverkat hennes presentationsteknik positivt. Vilket enligt henne och mig är en absolut fördel när man leder människor. I rollen som säljchef där jag tydligt skall förmedla […]

Sälj mer via affärsplanen

Jag var på ett föredrag nu ikväll riktat mot småföretagare och hur vi använder oss av affärsplanen. Relevanta frågeställningar som varför den skrevs, för vem den skrevs och hur den används diskuterades. Att i ledarskapet skapa tydlighet med hjälp av kartan-affärsplanen ger långsiktig lönsamhet. Hur ser kartan ut hos er och hur används den i […]

Rätt gäng!

Att rekrytera rätt människor ställer utmaningar på den redan i tid pressade ledaren. Min rekommendation är att använda intuition – anställ attityd och rätt gäng snarare än fina diplom. I försäljning kan givetvis ett säljhindertest och frågor kring hur de agerar i olika kundsituationer och dilemman användas. Det viktigaste är att individerna vill leverera resultat, kunskap kan […]

Prestation – vad innebär att göra ett bra jobb?

Allt för ofta när jag kör workshops, under kundmöten eller i coaching situationer får jag höra att vissa medarbetare presterar inte. Den första frågan jag då brukar ställa är – vad är prestation?Oops, efter lite betänketid brukar svaret mer eller mindre tydligt komma fram. Det jag som säljledare ska göra är helt enkelt att tydliggöra spelplanen […]

Vad ingår i säljarbetet?

Vad innebär egentligen säljarrollen? Att ta ansvar för kunder och målsätta sitt arbete är grunden. Att ta ledarskapet över sig själv och sitt arbete. Att dessutom känna en passion för yrket och ha en framgångstro som smittar på kunden, kollegorna och resultatet är viktigt. Försöker vi sen bena ned de olika delarna är detta vad […]