Lösningsförsäljning eller produktförsäljning

Produkt eller lösning? Idag talas det mycket om att man måste höja sig i värdekedjan och leverera lösningar, snarare än produkter, då produktförsäljning anses ge för låga marginaler. Generellt är även konkurrensen mycket högre vid produktförsäljning än lösningsförsäljning. Vad är då en lösning jämfört med en produkt? Är det ”bara” att lägga ihop två produkter […]

Kundvärde och tydligare positionering

Alla produktchefer sitter med detta. Dessutom skall det kommuniceras med säljare kring produkten. Det viktiga samspelet mellan produktchefen, säljaren och marknadsföraren skall alltid utgå från kunden. Kundvärde För att vi skall särskilja oss gentemot konkurrenterna måste vi tillföra värden som inte någon annan gör. Dessa värden kan vara i form av: Sänkta kostnader Höjda intäkter […]

Förhandling en del av säljprocessen

Att förhandla vad är det?   Att förhandla kan definieras som en process för att tillfredsställa behov hos två eller flera parter. I den processen finns det ett visst förhandlingsutrymme och ett visst antal ”valutor” dvs saker och värden som man kan förhandla om. En förhandlingsprocess består också av ett antal olika faser. Faserna är […]

Känns teamet omotiverat, börja lyssna

När satt du dig senast och ställde frågorna kring teamets effektivitet. Eller låter du dagen ha sin gilla gång. Forskningen visar gång på gång att effektiviteten kommer ur ett tydligt mål helt enkelt vetskapen av vad som krävs av mig och varför. Vill vi sen ha kreativitet krävs även struktur för det, det kommer inte […]

Vem säkrar produkterna vi älskar att sälja?

Att vara inköps eller produktchef handlar inte bara om att förvalta en eller flera produkter. Produktchefen har en mångfacetterad roll, speciellt i företag med en hög grad av R&D. I företag som Ericsson innebär rollen mycket administration och dokumentation. I detaljhandeln kallas de ofta inköpschefer och har en mer operativ roll. Här är nyckelkompetenserna att […]

Verktyg sänk din stressnivå, till alla säljare

22 goda råd för att sänka din stressnivå I tidigare blogginlägg har vi konstaterat att stress inte är bra för inlärning. I stora doser är stress inte bra över huvud taget. Som individ kan man kämpa emot. Man kan lära sig metoder som motverkar den fysiska reaktionen. Man kan förebygga så att stress inte uppstår. Här […]

Stress hindrar lärandet och din utveckling

Varför skriver jag om detta? Jag har personligen fått känna hur stress och kortisol nivåer agerar som teflon på hjärnan. Jag minns väldigt lite. Jag tappar bort saker och skäms för min egen oförmåga. Kombinationerna av företagande, sjukdom och relationer kryddat med min faders bortgång har utsatt mig för galna stressnivåer. Nu när jag kommer […]

IoT vinnarna kan försäljning

Hypen kring Internet of Things växer lavinartat. I växandet finns många startups som aldrig kommer att lyfta därför att de glömmer försäljningen. Inget. Inget säljer sig själv. Vill jag ha råd att fortsätta investera i utveckling och växa mitt bolag krävs förmågan att se till marknaden och tala marknadens språk. Har jag ett värde att […]

Utvecklingssamtal eller måste samtal?

Låg och slötittade på Martin Beck i invasionen. Plötsligt dyker Martins chef upp med fina utvecklingssamtalsmallar och försöker få till ett oplanerat samtal mitt i den stressade situationen som en mordutredning innebär. Igenkänningen är stor från verkliga livet. Många chefer jag träffar inom detaljhandel och andra företag vittnar om att ”jag träffar” medarbetarna hela tiden […]

Säljaren och produktchefen

Hur fungerar samarbetet mellan er utesäljarkår och produktutvecklingen. att förnya sortimentet och hitta det nya till kunderna innan de köper det av någon annan underleverantör handlar om att tänka utanför boxen. Säljarna som springer på fältet dagligen får med rätt ögon och rätt avrapportering oftast in ovärderliga ideér som genererar business länge. Även tekniker ute […]