Presentationsteknik ger affärer

  Ville bara blogga lite om hur jag brukar lägga upp en presentationsteknik utbildning för säljare. Innehållet i mina workshops fokuserar på praktisk testning av säljarnas egna kundpresentationer och erbjudanden. Här gäller det att prova, få verktyg, reflektera och prova igen.Ett antal frågor täcks in i de verktyg och tips och tricks som gås igenom, […]

EFI analys, sälj kundvärde

Har ni fastnat i kommunikationen av ert företags produkt egenskaper och erbjudandets tekniska förmåga? Se till att ta en sittning med säljkåren, marknadsavdelningen och produktcheferna kring vad era produkter skapar för värde på marknaden. Ofta har det gått så lång tid att vi nästan glömt bort varför vi säljer det vi säljer. Det handlar bara om […]

Powerpoint om du vill

Jaha, då kryper jag till korset. Jag använder väldigt sällan powerpoint. I utbildningssyfte är det ett svårhanterat och ofta missbrukat verktyg, fast för att stötta kunskapsspridningen så kommer lite tips från oss på Salesoogle. Presentera med PowerPoint Grundläggande: •    Undvik att stå i strålkastarljuset •    Tala riktad mot åhörarna •    Uppstår diskussion – avbryt bildspelet […]

Workshop didatik

Salesoogles pedagogik och didaktik i utbildningsinsatser bygger på hjärnans sätt att lära. Vi värnar om att få en helhetsupplevelse för individ och företag som bygger på att vi i varje steg har ett genomtänkt arbetssätt och en anpassad metod att arbeta efter. Vi utgår från de mål som är satta och arbetar aktivt och konkret för […]

Presentationsteknik ger resultat

Bröllopstal eller Affärsplansgenomgång Att kliva upp och tala inför en grupp kan kännas nervöst. Även om det känns som en nära döden upplevelse att tala inför en grupp, så behöver det inte vara så. Jag kan lova att även om vi upplever att vi misslyckas så blir vi inte för evigt kättjade vid skampålen. I […]

Personal development

Rosenthal and Jacobsen (1968) found a simple way of testing the power of the self-fulfilling prophecy. They went into an ordinary American school and gave the class a ‘special’ kind of intelligence test. It was only an ordinary test but they selected a number of children whose performance in the test was about average. Instead of […]

Powerpoint eller lärande?

Allt för många som kallar sig utbildare mm fokuserar på att sända information. Andragogy är teorin kring vuxenlärande. Hur många presenterar sina kunskaper sändandes med powerpointbilder – det jag brukar fråga då är vad är syftet? Är det att utbildaren skall visa vad den kan eller skall de vuxna helt enkelt bara oavkortat lära in det […]

Förtroendeskapande kommunikation

En bra presentation framförs med förnuft och känsla. Jag skall visa engagemang, med kropp och röst. För att bli tydlig i kommunikation måste jag våga visa mina äkta känslor för det jag talar om. Då, och först då kommer orden, rösten och kroppsspråket att stämma överens, förstärka varandra och ge en klar bild över det […]

Säljmöte och ritande ger framgång

Skapa resultat i säljmötet Mitt förslag till effektivare möten: RITA MER!Där du vill få resultat av dina tankar och ditt resonemang ska du greppa pennanoch rita direkt på plats! Att använda bilder för att visualisera och tydliggöra ditt budskap ger förankring och genomslagskraft. Jag har alltid med mig egna whiteboardpennor till ett möte. Varför ska […]

Säljkultur skapar engagemang och lönsamhet

Säljkultur Vad säger Wikipedia kring kultur? Företagskultur är ett företags formella och informella fasta vanor, bruk och attityder. Jag brukar säga att det är hur värderingarna efterlevs och synliggörs i faktiska handlingar. Hur stark kan en säljkultur bli? Denna går givetvis inte att jämföra med Islams kultur och djupt rotade värderingar. Tanken är dock inte helt […]