Kund, försäljning och medarbetare i fokus

Har du ett företag som har kunder? Bra då är detta för dig. Har du ett företag som har medarbetare? Guess what, this is for you. Kunden i fokus Jag har drivit ett antal mindre och större förbättringsprogram där lojalitets och kundnöjdheten varit en av nycklarna till framgång. Hur skall man då arbeta med kundnöjdheten? […]

Hjärnan och Jobbet

Bakgrund Hjärnan är ingen nyhet som en iphone. Hjärnan har hängt med länge och har ett annat syfte än vad vi idagens arbetsliv utsätter den för. Hjärnan är utformad för att säkra vår överlevnad. Den gör allt för att effektivisera vårt beslutsfattande, lärande och vår förmåga till problemlösning med så lite energiåtgång som möjligt. Vi […]

Hjärnan OCH jobbet, Black Friday Sale -50%

Välkommen på Frukostseminarium! Frukost seminarium kring Hjärnan OCH jobbet ger dig insikter och tankar inför 2016. I de uppdaterade nya föreskrifterna ställs krav på systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). SAM inkluderar bl a arbetsmiljöpolicy, kunskap på alla nivåer om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling samt kartläggning av risker i verksamheten. Arbetsgivaren ska ha […]

Kunden och medarbetaren hälsar och säger adjö!

Två områden som är extremt viktiga för ett lönsamt resultat är möjligheten att lyssna på medarbetarna och kunderna, kontinuerligt och specifikt. HappyorNot erbjuder den möjligheten och används för affärsresenärer, butiksbesökare, sjukhus, bibliotek och boende inom kommunala verksamheter. Medarbetare + Kund = Framgång Så hur agerar du på dessa två för dig affärskritiska områden? Vad säger egentligen kunden […]