Kunskapsmingel skapar försäljning

Det startar med målet Medarbetarna inspireras av att få tala om sig själva och sina framgångar. Genom att styra frågeställningar i en öppen dialog med smågrupper så utvecklas individerna och organisationen. ERFA är den samlade kunskapen som alla våra anställda samlat på sig genom livet. Det är inte lite! Ge detta en chans i samband […]

Powerpoint eller lärande?

Allt för många som kallar sig utbildare mm fokuserar på att sända information. Andragogy är teorin kring vuxenlärande. Hur många presenterar sina kunskaper sändandes med powerpointbilder – det jag brukar fråga då är vad är syftet? Är det att utbildaren skall visa vad den kan eller skall de vuxna helt enkelt bara oavkortat lära in det […]

Förtroendeskapande kommunikation

En bra presentation framförs med förnuft och känsla. Jag skall visa engagemang, med kropp och röst. För att bli tydlig i kommunikation måste jag våga visa mina äkta känslor för det jag talar om. Då, och först då kommer orden, rösten och kroppsspråket att stämma överens, förstärka varandra och ge en klar bild över det […]

Hur pratar du med dig själv?

Jag har flera tusen tankar varje dag, hur ser det ut för dig? Hur många av dina tankar är positiva? Vad tänker du när du skall ringa ett kallt samtal? Vad tänker du när någon svarar i andra ändan? Vad tänker du när du får ett Nej? Ta tag i dina inre samtal och vänd […]

Zlatan vs Messi

Konflikter på plan, livet eller på jobbet? Konflikter kan befinna sig i olika faser – och på olika nivåer av intensitetet! Stegring av faserna ser ut som följer: Oenighet/ motsättning”’verklig eller inbillad” Konfliktpräglad argumentation. Känslor aktiveras. Starkt känslopräglad argumentation eller kamp. Ökad prestige. Starka känslor med mycket prestige, negativ grundinställning. Starkare kamp. Delvis ofina metoder. […]

Sätt spelregler i kommunikationen

Spelregler  För att bland annat slippa reglera beteenden i detalj väljer man ofta att i stället styra genom att ange principer, värdeord eller önskvärda attityder. Helt enkelt ”spelregler”.  Dessa regler anger vilka beteenden som är önskvärda, hur man skall vara  en bra medarbetare, ledare och liknande.  Dessa regler kan vara tydliga – dvs det kan […]

Säljkultur skapar engagemang och lönsamhet

Säljkultur Vad säger Wikipedia kring kultur? Företagskultur är ett företags formella och informella fasta vanor, bruk och attityder. Jag brukar säga att det är hur värderingarna efterlevs och synliggörs i faktiska handlingar. Hur stark kan en säljkultur bli? Denna går givetvis inte att jämföra med Islams kultur och djupt rotade värderingar. Tanken är dock inte helt […]

Öka försäljningen med presentationsteknik

Utveckla din förmåga att nå fram med presentationsteknik Hur mycket investerar vi inte i utveckling av produkter, tjänster och erbjudanden. Hur är investeringen i säljarnas förmåga att visualisera och engagera i vad ni erbjuder kunden? När det sen skall fattas ett beslut av ledningsgruppen bakom stängda dörrar hos kunden vad får dem att minnas just min […]

Ett HR med affären i fokus driver utvecklingen och skapar resultat

Ett HR med affären i fokus driver utvecklingen och skapar affärsresultat Allmän bakgrund – Isberget kan ge oss ett övergripande modelltänk kring vår problembild. Hur påverkar systemet synsättet? Vad finns för allmänna fallgropar och riskfaktorer i att skapa framgång i säljet och systemet som sådant. Varför är det så svårt att skapa gehör för investeringar […]

Låt alla säljare bidra till att utveckla varandra och företaget

Allt lära till vardags Hur skapar man som ledningsgrupp en organisation som utvecklas och använder de kunskaper som finns? Hur får man en lärande organisation? Att lära handlar inte bara om att tillföra ny kunskap. Det gäller också att i arbetsvardagen kunna tillämpa och utveckla den funktionella kunskap som varje individ har och det är […]