Prioritera rätt

Sverigeaktuelle Stephen R Covey författaren bakom modellen ”First things first”, ibland kallad ABCD-metoden. Metoden går ut på att dela upp sina aktiviteter och uppgifter efter hur viktiga och brådskande de är. ABCD-METODEN A. Viktigt och brådskande Brandkårsutryckningar, deadline-drivna projekt, dagliga åtaganden, saker som blivit liggande, sådant som du måste reagera på B. Viktigt men inte brådskande Utveckla nya möjligheter, […]

Optimisten vinner!

stjärnsäljarna är optimister. I dagens DI beskrivs en studie gjord av Upsales på 400 säljare. Den gemensamma nämnaren för de säljare som regelbundet överträffade sina mål var: 1 De genomför fler möten en genomsnittet 2 De lyckas genom proaktivförsäljning förkorta säljprocessen Som säljare vet jag av erfarenhet att det handlar om att kunna resa sig […]