Bonus hindrar kreativiteten i B2B försäljning

Kreativa medarbetare behövs för B2B försäljning. Satt på träningscykeln och tittade på ett föredrag med Dan Pink. Detta föredrag avhandlade hur bonus påverkar prestationen hos olika grupper med samma förutsättningar i övrigt. Kopplat till mitt verksamhetsområde försäljning och säljledning blev det väldigt intressant. Enkla uppgifter som är enkla och strukturerade och logiska aktiverar mestadels ena […]

Låt Paddan styra merförsäljningen

Läste i förra månaden en artikel i Nyteknik som handlade om programmerad intelligens (AI) för säljförslag. Ett västerås företag arbetar med en produkt som genererar frågor till säljaren i kassan att ställa till kunden. Förslagen som dyker upp är oftast kopplade till produkten som kunden skall köpa, dock kan systemet fyllas med andra parametrar som […]

Otydligt ledarskap i organisationen

Vem har ni placerat på chefspositionen hos er? Är det den med ledaregenskaper eller den med specialist kunskaperna? Klassiska urvalskriterier är: Inköparen som visar bäst siffror Säljaren som levererar 200% mot föregående år Läraren som alla elever älskar Butikssäljaren som kunden lämnar med ett leende Jag anser att det är bättre att tydliggöra vad ledarrollen […]

Hur mogen är din säljorganisation?

Adizes fyra ledarskaps roller Enligt Izhak Adizes, professor i företagsekonomi vid University of California, skall företagsledningen utföra fyra roller. Tillsammans måste ledningen inneha producent- administratör, entreprenör-, och integrationsrollen. Adizes hävdar att ingen chef har alla dessa egenskaper. För att företagsledningen skall vara effektiv och kompetens måste alla dessa roller finnas representerade av olika människor. Produceraren […]

Kundanpassade ledarutbildningar ger lönsamhet

Harvard Business review publicerade en artikel kring ledarutbildningar och nivån av kundanpassning, Denna mindre vetenskapliga undersökning innebar helt sonika att de plockade bort företagsnamnet på ledarskapsutbildningen och därefter frågade VD´ar om de kunde särskilja sitt eget anpassade program. Några få lyckades. Ett kundanpassat ledarutvecklingsprogram skall utgå från företagets affärsplan och kopplas tätt ihop i vardagliga […]

Kvinnliga ledare tillhör framtiden

Överallt stöter jag på debatten om kvinnor och ledarskap. Min åsikt är att kunskapen kring ledarskap finns där, det som saknas är viljan och modet att kliva utanför sin komfortzon. Var inte rädda vad är det värsta som kan hända? Vad är det som gör att någon väljer att inte kliva fram och tala om […]

Anno 1952 säljande reklam

Låg och läste i en av farsans gamla försäljningsböcker av G Lynn Sumner. Han sammanfattar lärdomar från sin framgångsrika karriär under 40 år fram till 2:a världskriget. Hans fem stöttepelare i en försäljningsplan känns aktuellt än idag :). 1 Rätt vara 2 Rätt marknad 3 Rätta media 4 Rätt kampanjtema 5 Riktig samordning med försäljning

Kondis är av godo för prestation i säljet

Nyckelbegreppet är placticitet = våra hjärnor är formbara. Jag har sen jag började konditionsträna och hålla mig i bra form upplevt att mitt minne, kreativitet och beslutsförmåga förbättrats. I senaste modern psykologi lyfts det faktum att konditionsträning leder till att nya celler bildas i hjärnan. Maximal effekt fås vid tanke och beslutskrävande sporter som lagbollspel, […]

Nätverkande för framgång

Framtidens och dagens framgångsrika ledare vet att nätverkande är grunden till företagets totala effektivitet och lönsamhet. En bra ledare söker upp kontakter och skapar relationer strukturerat och med en tydlig agenda. Alla vet att nätverk är bra, vi är som det sägs på affärsträffar bara 6 handslag från någon som känner Obama. LNQ är ett träffsäkert […]

Etik i säljet

Dagens DN lyfter upp en intressant fråga kring lönsamheten hos organisationerna som erbjuder idrottsklubbar, ”möjlighet att förstärka lagkassan”. New Body har en lönsamhet på närmare 25% som med råge överträffar de flesta bolag som sitter med en traditionell försäljningsstruktur i handeln. Tillväxten i sektorn är också högre än detaljhandeln i stort. Är detta otillbörlig konkurrens […]