Säljhinder står ivägen för resultat

Att lyckas med försäljning – säljhinder. Alla har vi mer eller mindre säljhinder inom oss. Dessa är mer eller mindre starka. Hur ser det ut för mig? Vilka lyser grönt, gult eller rött? Allt handlar om hur mycket av säljarnas energi vi kan styra mot målet. Har vi telefonfobi och får anställning där Canvas samtal och […]

Motivation handlar om inre drivkraft

Ofta stöter jag på chefer som ser det som en stor utmaning att motivera sina medarbetare. Jag brukar säga att det handlar om att inspirera och hjälpa medarbetarna att tydliggöra och hitta sin egen motivation. Motivation handlar om inre drivkrafter. Det jag går igång på det händer. Jag vet för jag sliter enormt med detta […]

Nej ger framgång

Lyssnar till the power of a positive no – how to say no and still get to Yes av William Ury Många av de chefer jag utbildat som är lite mer juniora och har klivit upp bredvid sina kollegor tar ofta på sig för mycket uppgifter. De har svårt att kliva in i chefsrollen och […]

Mod i ledarskapet

Sitter och lyssnar på Fearless leadership – high performance leadership from the flight deck av Carey D Lohrenz. Hon är en gammal aviator och numera ledarskapskonsult och författare. Hon ser många likheter mellan affärsvärldens ledarskap och det militära. Här utsätts ledaren för olika verkliga och tänkta hot. Kring sitt ledarskap, sin roll, förmågan att presentera, […]

Försäljning kräver sin hen

Satt och läste lite kring det som skrivs och forskas om försäljning runt om i sverige. Prosales (min gamla arbetsgivare) och Assessio genomförde en ny uppdaterad undersökning kring vad som kännetecknar framgångsrika säljare. Tidigare undersökningar har pratat om framgångstro, målinriktning och engagemang. Ur de senaste resultaten tonar alltså en ny bild av den framgångsrika säljaren […]

Gör först tänk sen, Herminia Ibarra

Gör först tänk sen. Genom handling utvecklas du som säljare och ledare. Kliv utanför din trygghetszone och gå in i the magiczone där utvecklingen sker. Självkännedomen ökar när vi genomför en förändring. I förändringsprogram som jag driver är självreflektion en viktig del för bestående inlärning. Sitter och lyssnar på Act like a leader, think like a […]

Lalla eller driva företag, vårbudgeten på plats

Pressen fylls med analyser och tyckanden kring budgeten. Hur ser det ut när ni presenterar er företagsbudget, får den samma mediala genomslagskraft på företag och i medarbetarnas lunch diskussioner? Att skapa ett intresse för hur det går för företaget och var tillväxt och kostnader härstammar ifrån skapar delaktighet och ansvarstagande. Våga informera och workshoppa kring […]

Kvinnliga chefer och spelet om självkänslan

Självkänsla ett hinder för chefsskap?  Kan det vara så att falsksjälvkänsla och självhävdelse är det som dominerar bland svenska manliga chefer. Jag möter en hel del ledare som kliver in i en roll och ibland känns det som om kopplingen till känslorna inte är fullständig. Hur kommer det sig att dessa kommer fram och inte […]

praktik och teori för resultat

Sitter och läser kring psykologi på en modern webbaserad utbildning. Utbildningen i sig är mer eller mindre en lärobok tryckt på nätet mao ingen 2015 känsla där. materialet påpeker att en studie av mänskligt beteende i det förflutna har nyckeln till en förståelse av nutiden och svarar på ett antal av de mest angelägna psykologiska […]

Aktivt lyssnande framgångens verktyg

Såg på morgon TV kring flickors ilska och deras sätt att få uttrycka sig och ta plats i bland annat offentliga miljöer. Intressant att många ofta omedvetet uttrycker sig olika gentemot flickor och pojkar. det nämndes även en undersökning som visade att pojkar hade 80% av ”airtime” i ett klassrum i svensk skola. Jag ser det […]