Lärdomar i vardagen

Så har ytterligare en arbetsdag passerat, eller en arbetsvecka, eller ett kvartal eller ett helt år. Så, vilka lärdomar har du dragit och hur använder du dem för att utvecklas och bli mer framgångsrik framåt? Skriv ut nedanstående eller skapa ett snabbt system för personlig reflektion som passar i din vardag. Vad var det som […]

Certifiering av säljare

Genomförde certifiering av ett gäng säljare på Alfort och Cronholm strax innan Jul. Nåt som fastnade kring enkelheten i försäljning var en kommentar kring lärdomen i säljmötet. Lyssna – Föreslå – Håll tyst! Galet enkelt men genialt. Varför göra försäljning svårare än det är? Har du en upparbetad kundkrets så gäller det ju att skapa […]

The chasm

Sitter och funderar på en gammal klassiker med crossing the chasm, hur ny teknik kommer in på marknaden och blir en produkt för gemene man. Den här informationen kan användas av produktchefer, marknadsförare och säljare i teknikinnovativa bolag. Teknikadaptionskurvan som jag kallar den är ytterligare en modell som kan användas vid planeringen för ökad försäljning […]

KAM försäljning och ERFA

Komplexa affärer kräver kommunikation över och inom avdelningarna för ERFA utbyte Kontor i den traditionella bemärkelsen är inte alltid en miljö som främjar lärandet. Vart skall de spontana mötena med de viktiga samtalen ta plats? Vi har många gånger möblerat på ett sådant sätt att vi snarare hämmar utbyte och spridning av kunskap. Stängda dörrar, […]

Prioritera säljet

En av de största farorna för en säljare är att i strävan efter framgång koncentrera sig på fel saker. När jag lägger mycket tid och kraft på sådant som kanske är nödvändigt men inte viktigast tappar man metodiskt den rätta fokusen. Jag har träffat stressade människor som menat att de inte haft tid att genomföra […]

Valet och företagande

I alla mediala kanaler bombarderas vi av politiska budskap där den ena lovar. Den andra lovar att den tredje inte lovar. Så vad innebär det för oss väljare? Jo vi blir mer och mer avtrubbade och distanserade. Hur skall vi kunna välja, vad är fakta vad gäller när valet är slut och resultaten räknats? Retoriken […]

Samtalsmanus i canvas

Samtalsmanus Alla säljare kan vässa sitt sälj genom att ta reda på vad är mitt unika värdeerbjudande, vad ger jag kunderna i form av lönsamhet och konkretisera detta i canvas samtalet. Samtalet skall sen styra mot att sätta ett möte i kalendern. Här gäller det att veta vem mottagaren av samtalet är, de flesta på […]

Värdeerbjudande

Värdeerbjudande När vi tänkt igenom segmenteringen av vårt erbjudande kan vi bli tydliga i vårt budskap till kund. En kund lever i ett ständigt informationsflöde och för att vårt budskap inte skall upplevas som endast ett brus, gäller det att vara tydlig. Det är oerhört viktigt att kunna beskriva VAD man erbjuder till VEM och VARFÖR […]

Mentalträning och säljare

Din mentala inställning som säljare avgör Att ha en tro på det man gör, framgångstro är A&O. En av säljaryrkets absoluta framgångsfaktorer är att ha rätt mental inställning. Dvs att man både tror på det man gör i sin säljarroll och att man tror på det företag och den produkt man arbetar med. Har man […]

Produktchefsskolan del 1

Introduktion En mycket viktig arbetskomponent för en produktchef rör rollen som ambassadör för sin produkt. Detta gäller både internt och externt och i ansvaret ligger mycket informations- och kontaktarbete. Det externa arbetet är relaterat till leverantörer, kunder och ”marknad”, men det är arbetet gentemot olika delar i den interna organisationen som dominerar. Det ställs många […]