With or Without me, Tom Cruise i Knight and day

Försäljning handlar om att få kunden att förstå vad det innebär att inte arbeta med dig. With me är det så här, without me är det så här. Gör smärtan och problemet tydligt. Som Pontus Haglund säljchefen på microsoft sa i fredags ” create a vision and vizualize the difference”. I´m that guy ska säljaren […]

Känns teamet omotiverat, börja lyssna

När satt du dig senast och ställde frågorna kring teamets effektivitet. Eller låter du dagen ha sin gilla gång. Forskningen visar gång på gång att effektiviteten kommer ur ett tydligt mål helt enkelt vetskapen av vad som krävs av mig och varför. Vill vi sen ha kreativitet krävs även struktur för det, det kommer inte […]

Adizes är lätt att referera till i ledningsgrupper

Rollerna väcker än idag tankar. Skriv gärna ut materialet och tag en reflektion kring era roller i ledningsgruppen. Hur samverkar ni i ledningsgruppens möten? Adizes fyra roller Enligt Izhak Adizes, professor i företagsekonomi vid University of California, skall företagsledningen utföra fyra roller. Tillsammans måste ledningen inneha producent- administratör, entreprenör-, och integrationsrollen. Adizes hävdar att ingen chef har […]

Situationsanpassat utifrån medarbetaren

En ledarskaps modell som fått stort genomslag i företagen är den situationsanpassade. Risken jag ofta ser här är att chefen anser att hen vet vad som är bäst för medarbetaren. Det sker minimalt med involvering. En orutinerad chef faller också lätt i fällan att skylla på modellen, jag var bara mer instruerande i mitt ledarskap […]

Telefonen är min kompis i säljet

Då var det dags igen, mina sälj perioder kommer i sjok. Trixet med egenföretagande är att inte fastna i leveranserna och kundens varanden till 100%. Hela tiden behöver tid för kundmötesbokning läggas in. Jag brukar planera in i de mest hektiska tiderna åtminstone 4-5 tillfällen per månad för mötesbokning. Denna vecka är det dags igen. […]

Ledarskapsmodeller Blakes Grid metod

En lite tuffare syn på människan som en del i produktionen. Denna modell har seglat förbi och dyker väldigt sällan upp. Det som tas upp är teamledarskapet där det talas om engagemang och ansvarstagande genom delaktiga medarbetare. Hur arbetar du med att skapa delaktighet bland dina medarbetare? Blakes Grid-metod Utvecklingen av ledarskapet går under 60-talet […]

Ledarskapsmodeller X och Y teorin

Se till att göra arbetet till nåt medarbetarna ser som roligt. Vill de inte gå till jobbet be dem tala om hur det skulle se ut. Vill de inte jobba helger och kvällar är detaljhandeln inte platsen att vara på. Älskar de kundmöten och att få fylla på för att se hur produkterna i en […]

Ledarskapsmodeller DAS

Det har genom historien funnits många olika läror kring ledarskapet. Ända sedan Julius Cesars diktatoriska approach till dagens förhoppningsvis mer upplysta och samverkande ledarskap. Jag ser i detaljhandeln att emellanåt styrs butikerna med järnhand och butikschefen detaljstyr med todo listor dagarna i ända. Butikschefens roll är att skapa medvetna och ansvarstagande medarbetare som förstår affärslogiken […]

Vägen tillbaks för en utbränd medarbetare

Vad bör företaget göra när individen återvänder? Har på nära håll fått erfara vad det innebär att känna hur kroppen vacklar och inte riktigt gör det den förr gjorde. Tänker på att det är många i arbetslivet som är långtidssjukskrivna och här behöver stöd och struktur när de kommer tillbaks. Satt och pratade lite med […]

Vem säkrar produkterna vi älskar att sälja?

Att vara inköps eller produktchef handlar inte bara om att förvalta en eller flera produkter. Produktchefen har en mångfacetterad roll, speciellt i företag med en hög grad av R&D. I företag som Ericsson innebär rollen mycket administration och dokumentation. I detaljhandeln kallas de ofta inköpschefer och har en mer operativ roll. Här är nyckelkompetenserna att […]