Prioritera rätt

Sverigeaktuelle Stephen R Covey författaren bakom modellen ”First things first”, ibland kallad ABCD-metoden. Metoden går ut på att dela upp sina aktiviteter och uppgifter efter hur viktiga och brådskande de är. ABCD-METODEN A. Viktigt och brådskande Brandkårsutryckningar, deadline-drivna projekt, dagliga åtaganden, saker som blivit liggande, sådant som du måste reagera på B. Viktigt men inte brådskande Utveckla nya möjligheter, […]

Optimisten vinner!

stjärnsäljarna är optimister. I dagens DI beskrivs en studie gjord av Upsales på 400 säljare. Den gemensamma nämnaren för de säljare som regelbundet överträffade sina mål var: 1 De genomför fler möten en genomsnittet 2 De lyckas genom proaktivförsäljning förkorta säljprocessen Som säljare vet jag av erfarenhet att det handlar om att kunna resa sig […]

Kundens ögon – shoppinganalys

Tänk dig att du kryper in i kundens hjärna via fontanellen. Kravla dig fram genom hjärnan och sätt dig gränsle över näsroten och kika ut genom ”ögonkikaren”. Kartlägg din butik genom att gå runt och fundera vad kommer att hända här? Hur fort rör jag mig här? Snabb rörelse = korta budskap! Vart tittar jag när jag […]

Positiva kunder

Var på kundservicedagen på Circus idag och minglade och lyssnade på föreläsare. Bland annat talades om att skaffa imponerade kunder. Genom att ”chocka” kunderna till en positiv upplevelse blir allt mycket enklare. Positiva kunder letar positiva saker, och har överseende med eventuella brister i den mekaniska försäljningen. För att skapa positiva kunder måste jag själv ta […]

Förändring för lönsamhet vs att utbilda säljarna

Utveckling för lönsam försäljning En utbildningskonsult kanske frågar dig efter vilka kompetenser eller vilken metodik du vill utveckla i din säljorganisation. För att utveckla långsiktig lönsamhet krävs en förändringsledare. Som säljchef föreslår jag att du tar rollen som förändringskonsult. Då blir de grundläggande frågorna för dig snarare: Vart ska ni någonstans? Vart ska ni stå […]

Se kunden

Jag besökte med mina barn Barkarby outlet idag. Byst med folk i butikerna, härligt detta blir riktigt bra kassor tänkte jag. Eller? I flertalet av butikerna jag och familjen besökte stod en person i kassan och tog betalt. Ingen önskade oss välkommen tillbaks, ingen frågade om vi hittat allt vi sökt och ingen skickade med […]

Säljchefen som presentatör

Grattis! Salomeh Tafazoli , försäljnings och logistikutvecklingschef på Volvo lastvagnar utsedd till framtidens kvinnliga ledare 2010 av karriärnätverket shortcut. Salomeh säger i en intervju att hennes erfarenheter från dans och teater påverkat hennes presentationsteknik positivt. Vilket enligt henne och mig är en absolut fördel när man leder människor. I rollen som säljchef där jag tydligt skall förmedla […]

Sälj mer via affärsplanen

Jag var på ett föredrag nu ikväll riktat mot småföretagare och hur vi använder oss av affärsplanen. Relevanta frågeställningar som varför den skrevs, för vem den skrevs och hur den används diskuterades. Att i ledarskapet skapa tydlighet med hjälp av kartan-affärsplanen ger långsiktig lönsamhet. Hur ser kartan ut hos er och hur används den i […]

Vad är god service?

Tidningen Market nr 4-5 2010 har genomfört en undersökning med följande frågor kring butiksservice: Vilka är viktigast för ditt företag? Blev du uppmärksammad av personalen inom 30 sekunder? Tar en säljare aktiv kontakt med dig? Ställer säljaren frågor för att ta reda på mer om dina behov? Får du konkret förslag på en vara? Använde säljaren […]

Rätt gäng!

Att rekrytera rätt människor ställer utmaningar på den redan i tid pressade ledaren. Min rekommendation är att använda intuition – anställ attityd och rätt gäng snarare än fina diplom. I försäljning kan givetvis ett säljhindertest och frågor kring hur de agerar i olika kundsituationer och dilemman användas. Det viktigaste är att individerna vill leverera resultat, kunskap kan […]