Bauhaus och Salesoogle

bauhaus försäljningsutveckling

Bauhaus

 

 

Bauhaus valde Niclas och Salesoogle för att utveckla verksamheten, ta fram kundanpassade utbildningar och rulla ut ledarskaps och försäljningsprogram.

Samarbetet har pågått sedan 2005 då Niclas tillsammans med dåvarande ledningsgrupp under 2 intensiva dagar satte det framtida ledarskapets målbild på pränt. Under åren har mer än 200 ledare och aspiranter från butiksnivå upp till den svenska  ledningsgruppen inspirerats och utmanats i försäljnings och ledarskapsfrågor. Arbetet har resulterat i två tydliga karriärsvägar inom Bauhaus.

  1. Ledarkarriären med utbildningar från aspirantnivå till butikschefsnivå.
  2. Säljkarriären med grundläggande säljutbildningar och specialinriktade butiks-, badrumsprojekts- och företags-försäljningsutbildningar.

En av nycklarna till att nå alla medarbetare har varit det Train the trainer koncept som etablerats och visat direkt avkastning på både omsättning och marginal. Under åren har en hel del individuella coaching uppdrag för utvalda ledare genomförts. Under 2010-2011 har Salesoogle arbetet med att utveckla två nya försäljningskanaler vår webshop och Bauhaus företagsservice vilket stärkt Bauhaus position på marknaden ytterligare.

Bauhaus har även valt att arbeta vidare med Salesoogle 2012-2015 för utveckling av försäljningsorganisationen och lönsamheten.

Kenneth Litland, VD

 

 

Från Bauhaus Hemsida

En företags framgång kan mätas efter vilka medarbetare som finns. Det betyder omvänt att företaget aldrig är bättre än sina medarbetare. Hos BAUHAUS spelar medarbetarna en mycket central roll.BAUHAUS ställer stora krav på medarbetarna. I gengäld är BAUHAUS en bra arbetsplats, där enskilda personer respekteras. Det finns goda personliga utvecklings- och karriärmöjligheter i BAUHAUS. När en medarbetare i ledande ställning ska tillsättas, söker vi alltid först inom de egna leden.Vi är överbevisade om att nöjda och motiverade medarbetare på lång sikt kan säkerställa en verksamhets tillväxt och framgång. Därför är en central del av BAUHAUS’ medarbetarpolitik att uppmuntra och ta vara på den enskilde medarbetarens kreativa förmåga och intresse att arbeta självständigt och ta ansvar. Vi är mycket stolta över våra medarbetare och vi är också mycket stolta över att vi år för år upplever en brant stigning av antalet unga människor som vill ha en utbildning i BAUHAUS.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *