Affärsfokuserat ledarskap ger lönsamhet

Det operativa ledarskapet utgår från affärsmålen och består av tydlig målstyrning ackompanjerat av feedback, coaching och uppföljning i vardagen. Ett aktivt ledarskap är en grundförutsättning för en välmående organisation som levererar det lilla extra.

Vad är det som gör att vissa organisationer är mer framgångsrika än andra? Vad är det som gör att vissa säljare levererar resultat som övriga inte ens kan drömma om? I idrott talas om FLOW ett tillstånd när allt går som på räls och prestationerna låter tala för sig. Både i idrott och företag är ett ledarskap som frigör individernas möjlighet att av egen vilja maximera sin prestation en nyckel .

Våga utmana er försäljning under de närmsta 18 månaderna, hur lönsamma kan ni bli? Sätt försäljningsmål och ledarskapsmål som utmanar individen, organisationen och förvånar kunden.

elefanten trygg, stabil och envis i säljet