Affärsfokuserat ledarskap ger lönsamhet

 

Det operativa ledarskapet utgår från affärsmålen och består av tydlig målstyrning ackompanjerat av feedback, coaching och uppföljning i vardagen. Ett aktivt ledarskap är en grundförutsättning för en välmående organisation som levererar det lilla extra.

Vad är det som gör att vissa organisationer är mer framgångsrika än andra? Vad är det som gör att vissa säljare levererar resultat som övriga inte ens kan drömma om? I idrott talar vi ofta om FLOW ett tillstånd när allt går som på räls och prestationerna låter tala för sig. Både i idrott och företag är en av nycklarna ett tydligt och starkt målstyrt ledarskap. Ett ledarskap som frigör individernas möjlighet att av egen vilja maximera sin prestation.

Målstyrning i kombination med feedback, uppföljning och coaching är Salesoogles metodik att hjälpa andra att ta ansvar för sin personliga utveckling och prestation i syfte att nå företagets målbild. Våga utmana er försäljning under de närmsta 18 månaderna, hur lönsamma kan ni bli? Sätt försäljningsmål och ledarskapsmål som utmanar individen, organisationen och kunden.

Salesoogle utvecklar människa, organisation och resultat. Detta sker i kortare och längre uppdrag med långsiktig lönsam ledarutveckling i fokus. Vår tanke är att ju mer företagen gör träning, reflektion och lärande till en del av vardagen ju effektivare blir butiken eller företaget.

Med er försäljning i fokus ta steget med Salesoogle och utveckla ledarskapet för att nå era mål. Framtiden skapas genom aktivt ledarskap. Tydliggör företagets målbild och släpp loss potentialen i organisationen.

Salesoogle utvecklar och skräddarsyr materialet och utvecklingsinsatserna till Ert behov och företag för långsiktig lönsamhet och framgång.

elefanten trygg, stabil och envis i säljet