Trimma säljkåren

  1. Förstå dina kunder! I de framgångsrika företagen har säljarna och organisationen god kunskap om kundernas behov och hur företagets lösningar kan anpassas till dessa. Säljarna har också god insikt i kundens beslutsprocesser och segmenterar kunderna efter vilka behov de har. Målsättningen är nöjda och lojala kunder. Denna faktor har störst förklaring till försäljningsframgångar.
  1. Forma en försäljningskultur! De framgångsrika företagen sätter försäljningen i framsätet. Säljarna är högt ansedda i företaget, försäljningsframgångar lyfts fram och den löpande försäljningen redovisas för alla i företaget. Alla medarbetare i organisationen är medvetna hur de aktivt kan bidra till att öka försäljningen. Denna faktor är extremt viktig majoriteten av företagen i Sverige har en medioker eller för svag försäljningskultur. Potentialen kan desto bättre sägas vara stor.
  1. Slipa på vision, mål och prioritering! Framgångsrika företag har en tydlig vision och målsättning som används för resultatuppföljning, prognoser och modifiering av strategier. Ledningen har också kommunicerat ut tydliga spelregler gällande prioriterade kunder, segment och erbjudanden som säljarna följer.
  1. Låt säljarna ta ansvar! Ansvarstagande genomsyrar framgångsrika företag. Säljarna bidrar med sina kunskaper om vad som händer hos kunder eller konkurrenter, de har ekonomiska befogenheter att själva göra avslut med sina kunder och använder sig av dessa befogenheter. Kort sagt så fungerar de som örat mot rälsen och agerar med frihet under eget ansvar.
  1. Fokusera på processer! De framgångsrika har inte bara tydliga mål, försäljningskultur och ansvarstagande säljare. De har också genomtänkta tydliga processer för att hitta affärer, bygga relationer med kunderna och för att kartlägga och bearbeta beslutsfattare.
  1. Använd säljstödssystem som fungerar och ger kontroll! Framgångsrika företag har säljstödsystem som fungerar och som framför allt används och skapar verkligt värde för säljarna och kunderna. 
  1. Samarbeta inom företaget! Sist men inte minst jobbar hela företaget med försäljning. Hos de framgångsrika finns ett nära samarbete och utbyte mellan t ex försäljning, marknad, HR, support, R&D och ledning. I mer komplexa affärer med flera kontaktytor i säljprocessen är detta en verklig nyckelfråga.

Varför har alla punkter en etta framför sig kan man undra, svaret är; Det är ingen prioriteringsordning utan allt påverkar försäljningsresultatet. Det bästa sättet att kontinuerligt utveckla säljkåren är via korta workshops 2 timmar på morgonen 07.00-09.00 för att sedan direkt kunna använda verktygen i säljarbetet. Våga tänka nytt och jobba kostnadseffektivt med program som fokuserar på er försäljning.

Referensförsäljning

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *