The ”big 4” för en säljare VRAG!

  1. Viljan. Framgångsrika säljare har en stark framgångstro. De är tävlingsmänniskor som sporrar sig själva till att slå nya rekord. Kraven på sig själva är höga och de optimistiska förväntningarna om att förverkliga sina mål och drömmar utpräglade. Ambitionsnivån är högre än andra när det gäller att tjäna pengar, använda sin begåvning och få erkännande. Engagemanget för kunden och passionen för säljyrket gör att den framgångsrika säljaren är inspirerad, laddad och stolt över sitt företag och sina produkter. Arbetet är centralt i den framgångsrike säljarens liv. Kort sagt så har de bästa säljarna en vilja av stål!
  2. Relationsbyggandet. Den framgångsrika säljaren har en bättre förmåga än andra att hantera relationer. De har en hög emotionell intelligens, de älskar att konversera och lyssna på vad andra människor har att säga. De är verbala och äger en stor portion humor. I handling visar de ett genuint intresse för andra människor. De är nyfikna, kreativa, energiska. Entusiasmen och relationskompetensen smittar av sig hos både kollegor och kunder. De goda ledaregenskaperna gör också att de i nästan alla fall är informella ledare. Att leda och engagera andra är ofta ett utmärkande drag, vilket skapar förtroende hos kunden.
  3. Affärstänket. Handlar om att vara professionell, affärsmässig och kunnig. Den framgångsrika säljaren skapar värde för sina kunder genom att t.ex. involvera kunden i deras egen affärs- och produktutveckling. Säljare måste kunna reagera snabbt på förändringar. Han eller hon är duktig på att sätta sig in i kundernas problem, utmaningar och behov.  Säljaren har modet att lyfta fram nytänkande och kreativitet som gagnar kunden. De vet hur kunden fattar beslut och är uppdaterade på vad som händer hos kunden. I många fall utvecklar de den affärsmässiga relationen till gemensamma mätbara mål. Vidare har säljaren med affärskompetens goda kunskaper om sina egna produkter och hur de särskiljer sig från konkurrenternas och kan med dessa agera rådgivare i de lösningar man erbjuder. De inser att det är affären som står i fokus, även om relationen är vägen dit, och växlar därför mellan olika argument för att hjälpa kunden att fatta beslut.
  4. Genomförandet. Stjärnsäljare genomför och slutför. De är energiska och med förmågan att engagera och motivera andra i ord och handling. De är ”doers”, som tänker framåt och lämnar grubblerierna bakom sig. De sätter skyhöga mål och skrider sedan till verket för att realisera dem – från beslut till verkställande. Att ha ett starkt självförtroende och resultatfokus med tydlig målsättning är för dem naturligt. Säljare jobbar i högre grad ensamma. Framgångsrika säljare har mod och få eller inga säljhinder. De tar egna initiativ och klarar av att arbeta på egen hand. Med stöd av företaget identifierar de systematiskt nya affärsmöjligheter och ser till att ha många potentiella kunder under bearbetning.

Hur ser din säljkår ut? Hur är du som säljare? Skriv upp de fyra nyckelorden och ha en diskussion i säljteamet!

Niclas Rasmusson

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *