Specialisten har en lång väg till chefsrollen

Specialisten är inte chefen du söker!

Hmm kan låta som en tufft påstående, men min erfarenhet säger att så är fallet. Specialisten är din bäste där hen är, låt han fortsätta generera kundvärde. Se till att chefen lyfter och skapar miljöer för specialisterna att frodas och växa.

Specialisten som ändå blir chef. Allt för ofta drivs verksamheter med linjechefer som har en bakgrund som specialister. Deras trygghet ligger i specialist rollen. Vid stress och osäkerhet som förändringar, konflikter, svåra samtal och feedback kan generera så faller de tillbaks i trygghetszonen. De lägger sig i för att de tror sig kunna. Det går snabbare. Det blir rätt. Jag har ju sagt det förut, de fattar inte hur jag tänker. Ett tag när de precis klivit in i chefspositionen kan det fungera att agera som specialist. Därigenom så levererar de resultat via detaljstyring. Medarbetarna slipper tänka och kontrollintresset tar överhanden. Medarbetarna känner att chefen inte har tillit till deras kompetens och förmågor. I detta läge händer det att en av nyckelspelarna lämnar båten. Klassiskt är att man ser dem som missnöjda med att de är sidsteppade, fast snarare är det den påbörjade perioden av bristande utveckling och detaljstyrning som skrämmer bort dem.

Fast över tid så händer det magiska. Chefen skall hitta på allt som skall göras. Chefen skall tänka på sin kammare innan besluten förmedlas. Chefen skall veta och medarbetarna göra. Problemet uppstår pga tiden. Medarbetarna är i hetluften och provar, testar och tänker. Chefen är ”korkad” nog att sen försöka sig på att tala om vad de skall göra. Hur pedagogiskt det än är så handlar det om instruktioner. Ju mer tungrott det blir, ju klurigare tänkandet blir, desto längre blir chefens arbetsdagar och tillslut brakar det. Dessutom bedöms chefen av medarbetarna som en dålig chef… I många av de chefsutvecklingsprogram jag genomfört har många deltager tackat mig för att jag påpekat att genom att lägga sig mindre i huret så växer de som chefer. Dessutom mår de bättre, vilket gagnar dom, familjen och företaget samt medarbetarna och kunderna.

Varför ändå välja att göra det så svårt för sig som chef? Varför inte fråga dem som vet. Fråga dem som är i hetluften varje dag. Våga ställa frågan till medarbetarna, de kommer inte att gå och tissla och tassa och säga att chefen är okompetent. En kompetent chef skall kunna fatta beslut, vara tydlig och konsekvent.

Sätt er in i situationen att, just nu har ledningen bett mig att öka kundnöjdheten med 5 % på en 6 månaders period. Jag famlar i mörkret och vänder mig till er. Vad kan vi göra? När ni svarat på den frågan, fråga jag vad ni anser är viktigast och brinner för. Min följande fråga blir sedan hur jag kan stödja er i arbetet. Sen skulle jag tala om att jag ska meddela ledningen att ni har kommit fram med följande. När 6 månader har gått och jag ska hyllas på ledningsmötet, ta jag en bild på er, mitt team och förklarar att ni ligger bakom segern tillsammans med mig er inkluderande chef! Hur känns detta?

Ju mer chefen kan om detaljerna. Ju svårare blir det att vara en inkluderande chef som tillåter reflektion, målstyrning och dialog i vardagen. Ju mer specialist desto mer styrande. Så om du sitter i en position där du tror på människan som nåt annat är mantimmar och en resurs som ska bära lådor så satsa på generalisera till chefsrollerna. De kommer att lyckas få dina specialister att må bra och leverera länge, länge.

Niclas Rasmusson

 

chefshjulet.com lanseras i höst och presenterar de olika rollerna i chefsskapet och metoder och verktyg för en balanserad och framgångsrik arbetskarriär, Niclas Rasmusson

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *