Kvinnorna är ledarskap rekrytera dem, punkt.

Fast för männen är det tvärtom. Ofta hör man talas om starka och tydliga individer som alla tar rygg på. OK, vad skulle hända om jag hade en annan åsikt? Skulle jag bli hörd och lyssnad på, eller helt enkelt översprungen? Kvinnor har Empati, Kvinnor kan lyssna, Kvinnor förstår att relationer är viktiga att vårda. Kvinnor vill prata med sina medarbetare. Kvinnor vill hjälpa till och anstränger sig för din skull. Detta är vad som så modernt refereras till och eftersträvas i det snälla ledarskapet. Det snälla och tillika lönsamma ledarskapet.

Emma Seppäla doktor i psykologi talar om det snälla ledarskapet. Där har hon tillsammans med professor Kim Cameron gjort studier enligt vissa kriterier för att se hur organisationerna påverkas. I tidningen chef sammanfattar de 4 områden som de gemensamt kommit fram till; (Hur utmärker sig din chef här?)

  1. Relationer är den enskilt viktigaste faktorn för välmående, uppmuntra och stötta sociala kontakter på jobbet.
  2. Visa medkänsla, chefer som är rättvisa och hjälpsamma skapar ett medarbetarskap som är en kopia av deras agerande, med ökad lojalitet och engagemang som grädden på moset.
  3. Var osjälvisk och ansträng dig rejält som chef, kavla helt enkelt upp ärmarna detta ger samarbetande team och lojalitet och ansvarstagande
  4. Uppmuntra dina medarbetare att prata med dig om problem på jobbet och annat, glöm inte att lyssna ,), ödmjuka och inkluderande chefer får högpresterande medarbetare. Att ta reda på medarbetarens familje situation och intressen är inte onödigt det skapar en välmående arbetsplats med omhändertagna medarbetare och ledare.

Så varför undrar jag då såhär på internationella kvinnodagens sista skälvande timme är det så obalanserat på ledande positioner i många företag idag? HR vet detta, artikeln är från deras facklitteratur. Börja enkelt, from 8 mars 2016 så ska alla chefstillsättningar ha minst en kvinnlig kandidat till slutomgången. Fundera sedan igenom med de fyra punkterna i detta inlägg hur anställandet av kvinnan istället för mannen skulle påverka lönsamheten, arbetsmiljön och dynamiken på arbetsplatsen. Säkerställ sedan också att de värderingar ni säkerligen redan har på plats efterlevs i kommunikation, verbalt och i ageranden genom hela organisationen. Utfrysning i mötesrummen och maktmissbruk tillhör minnen från det förra seklet. Släpp loss potentialen i ditt företag. Anställ kvinnor på ledande befattningar och ge dem coachning kring affären och driften av verksamheten, de hårda frågorna. Försök inte lära Kvinnorna coachning, fråga och aktivt lyssna på svaret är nåt de redan kan. Titta närmare så kommer en ocean av kompetens visa sig. Inför en Blue Ocean strategy i form av minst 50 % kvinnor på ledande befattningar 2017-06-30.

kvinnodagen

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *