Din fulla potential sitter i Hjärnan!

Ja din fulla potential sitter i hjärnan. Kunskap om hjärnan OCH jobbet skulle lika gärna kunna kallas ”oops tappar medarbetarna orken i vardagen”? Vad det handlar om är helt enkelt insikter i hur vi på ett effektivare sätt kan vara snälla mot oss själva, medarbetarna och samtidigt se resultatet blomstra. Nej, det är helt enkelt baserat på ny forskning och de kunskaper som kommit oss till hands genom många ambitiösa människors målinriktade arbete.

Vad behöver göras?

I de uppdaterade nya föreskrifterna ställs krav på systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). SAM inkluderar bl a arbetsmiljöpolicy, kunskap på alla nivåer om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling samt kartläggning av risker i verksamheten. Arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och ge medarbetarna möjlighet att medverka i det arbetet.

Tänk framgång i försäljningen

Hur ser det ut hos er?

  • Har ni medarbetare som upplever trötthet? Som lätt tappar fokus? Som inte presterar som man kan förvänta sig?
  • Känns det som att några har väldigt mycket att göra och trots att de jobbar mer än tidigare upplever frustration över att inte hinna med?
  • Upplever ni att ni har många möten som oftast inte är effektiva?
  • Många springer, men inte alltid åt samma håll?
  • Börjar vissa få sömnproblem?
  • Är ni missnöjda med sjukskrivningstalen?
  • Samarbetar era grupper inte på topp?

Tecknen på att det finns potential att bli bättre kan vara olika. Svarar ni ja på några av frågorna ovan kan ni ha mycket att vinna på ett strategiskt beslut. Det handlar om att slå två flugor i en smäll, genom att öka på inkluderingen och kunskaperna kommer effektiviteten och hälsan att förbättras. Genom att i ledningen skaffa sig dessa kunskaper och därefter applicera dessa på organisationen kommer detta att ske. Att ha en medveten ledning som handlar strategiskt kring detta är att förändra agerandet och beteendet, inte att förändra processer och styrdokument. Alla vinner på införandet av hjärnan och jobbet konceptet.

Jag har själv jobbat på med upp till 150 resdagar per år, fyllda mailboxar och långa arbetskvällar. En ohållbar situation och fick känna hur kroppen sa NEJ! Är nog glad att jag fick stop på mig själv innan det gick ännu längre. Sliter nu med att hitta en lagom nivå av det jag älskar, nämligen försäljning och utveckla andra. I och med denna resa har jag blivit mer intresserad av hjärnan och hur den påverkar vår effektivitet. Att arbeta mindre innebär INTE att jag får mindre gjort. Det handlar om att arbeta annorlunda. Känn på det ordet, annorlunda. Helt enkelt att hitta sin egen blue ocean strategy. Bada inte i de röda haven där är det fullt av soldyrkande redan. Våga simma din egen väg och öka din effektivitet och ta kontroll över din hjärna, din hälsa och dig själv!

Akut stressrelaterad ohälsa

Delar av teamet har dokumenterat bra resultat efter många års kliniska erfarenhet med arbetsrelaterad ohälsa. Behandlingen ger snabba resultat för att få tillbaka individens kapacitet, energi, motivation, objektivitet, flexibilitet och sänka stressnivåerna. De personer som behandlats har snabbt återhämtat sig och undvikit sjukskrivning eller, då de redan varit sjukskrivna, kommit tillbaka till jobbet snabbt. Jag vet att det fungerar jag har fått behandling med medicinsk akupunktur som påverkar hjärnans stressystem och har gett mig energi igen.

Hur vi tänker

För att lyckas med ett helhetsgrepp samarbetar jag med flera duktiga individer allt för att kunna möta era krav. Vad forskningen visat och visar, hela tiden kommer nya intressanta och lärorika forskningsrön är att:

  • Allt hänger ihop – biologin styr oss som individer och därmed också oss som grupp. Fast eftersom hjärnan är formbar (plasticitet) kan vi också styra den. Det innebär att vi kan skapa både onda och goda spiraler.
  • Det räcker inte bara med kunskap och insikter utan vi måste även få till handling. De förbättringar som är bra är de som faktiskt genomförs! Det tar tid att skapa varaktiga förändringar och vi vet att det krävs långsiktigt arbete.
  • Att vara tydlig mot sin hjärna och snäll mot den gör att vi kan frigöra resurser och välmående på ett för många glömt sätt, det handlar inte om rocketscience, hjärnforskningen pekar på banala enkla saker, fast vi har i vardagen blundat för detta.

Räkneexempel

20 nyckelmedarbetare,80 chefer och 1000 medarbetare med en verkningsgrad i snitt på 70% av hjärnan.

Investering i ett program för framtiden och hållbart företagande, hjärnan på jobbet.

Ökad verkningsgrad till 85% genom insikt och införande av enkla verktyg och strukturer i vardagen motsvarar:

0,15 * 1100 = 165 Heltidsanställda på årsbasis

Ej medräknat långtidssjukskriva som om det går från 5% till 4% innebär ytterligare 11 medarbetare på plats.

Alltså totalt 176 medarbetares kapacitet tillgänglig för affärskritiska aktiviteter. Tänk er att öka säljkåren med 176 man i ett år?

176 man 2 kundbesök om dagen 200 dagar ger totalt 70400 Kundbesök ytterligare med en snittaffär på 100.000 SEK och en hitrate på 25% av besöken skulle det ge, 1.760.000.000 SEK ytterligare i omsättning…

Fundera igenom hur det ser ut hos Er?

 

Vad vi erbjuder

Workshops och praktiska verktyg som skapar bestående effekt i organisationen. Nedan beskrivs ett antal moduler som ledningen bör genomgå och därefter besluta hur det vidare arbetet skall målstyras och genomföras, med interna och eventuella externa resurser. Genom att låta ledningen och andra nyckelpersoner i organisationen genomgå programmet skapas en bra plattform för det fortsatta förändringsarbetet med en hälsosammare och effektivare arbetsplats. En organisation som tar hänsyn till hjärnans komplexitet för att skapa energi, effektivitet och gemensam framgång.

Vad Varför
Kunskap om hjärnan Använda hjärnan med fokus på hälsa och effektivitet
Kunskap om social påverkan på hjärnan Skapa en välfungerande arbetsplats
EQ och förmåga att prestera Hjälper individer prestera närmre sin potential
Drivkrafter Öka motivation och prestation
Uppföljning, lärande och styrning Arbeta effektivt mot gemensam visionen, tydlighet
Förändringsledning, arbetsmiljöarbetets utrullning i hela organisationen Samsyn i hela organisationen, effektivitet och välmående, leva upp till formella lagkrav och föreskrifter

Jag vill veta med om detta kontakta oss för en diskussion kring hjärnan på jobbet!

Jag vill anmäla mig till ett frukostseminarium där jag får diskutera arbetsmiljöutmaningar med andra som har ”med sig hjärnan till jobbet” den 15 dec 07.15-08.45 i centrala Stockholm. Kostnad 395 sek ex moms för frukost och arbetsmaterial ”Hjärnan och jobbet – för att få ut den fulla potentialen hos medarbetarna och organisationen”.

Försäljning i fokus

SAM är en viktig sak så vi tacklar frågorna tillsammans, teamet består av:

Lisbeth Dahlin, www.curandera.se

Coachat och stöttat individer och organisationer i krävande situationer under många år med dokumenterat resultat. Forskat och undervisat vid Karolinska Institutet kring smärta, stress och stressrelaterad ohälsa. Utbildning inom ledarskaps- och organisationsutveckling, fil.mag. pedagogik, legitimerad sjuksköterska, utbildad både i traditionell och västerländsk medicinsk akupunktur.

Niclas Rasmusson, www.salesoogle.se

Erfaren coach, försäljnings- och ledarskapsutvecklare som jobbat med framgångsrika uppdrag i ett stort antal företag. Utbildar och coachar grupp och individ med fokus på resultat enligt en bevisad metod. Unik kompetens inom B2B och B2C försäljning, förändringsledning och presentationsteknik.

Monica Eng, www.mengco.se

Framgångsrikt utvecklat grupper och individer i stort antal företag i olika branscher. Bakgrund som HR-chef och chef för krishantering, undervisar i arbetspsykologi, arbetsrätt, krishantering, personaladministration mm. ICF-certifierad coach, certifierad i DiSC och GDQ.

Sara Holmgren, www.peopleinsight.se

Lång erfarenhet från privata företag och marknadsföring och är ICC-certifierad coach. Arbetar med utveckling av människor för att skapa resultat som både gynnar verksamhet och individer. Jobbar bl a med undersöknigsmetoden Insiktshjulet, coachning, workshops.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *