Hjärnan OCH jobbet, Black Friday Sale -50%

Välkommen på Frukostseminarium!

Frukost seminarium kring Hjärnan OCH jobbet ger dig insikter och tankar inför 2016. I de uppdaterade nya föreskrifterna ställs krav på systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). SAM inkluderar bl a arbetsmiljöpolicy, kunskap på alla nivåer om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling samt kartläggning av risker i verksamheten. Arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och ge medarbetarna möjlighet att medverka i det arbetet. Detta arbete behöver en struktur och en plan. Vi har valt att kalla detta Hjärnan OCH jobbet för, din fulla potential sitter i hjärnan. Baserat på forskning och de kunskaper som kommit oss till hands genom många ambitiösa människors målinriktade arbete. Genom att få insikt och etablera tydlighet så ökar effektiviteten i organisationen. Mänsklig förändring kan te sig utmanande, ändå förändras hjärnan ständigt.

 

Tänk framgång i försäljningen

Jag vill veta med om detta kontakta oss för en diskussion kring hjärnan OCH jobbet!

Jag vill anmäla mig till ett frukostseminarium där jag får diskutera arbetsmiljöutmaningar med andra som har ”med sig hjärnan till jobbet” den 15 dec 07.15-08.45 i centrala Stockholm. Kostnad 395 SEK ex moms för frukost och arbetsmaterial ”Hjärnan och jobbet – för att få ut den fulla potentialen hos medarbetarna och organisationen”. (195 SEK 26/11-30/11 Black Friday Sale)

 

Hjärnan och jobbet ett utvecklingsprogram

Vad vi erbjuder

Ett kundanpassat program av workshops och praktiska verktyg som skapar bestående effekt i organisationen. Genom att låta ledningen och andra nyckelpersoner i organisationen genomgå programmet skapas en bra plattform för det fortsatta förändringsarbetet med en hälsosammare och effektivare arbetsplats. En organisation som tar hänsyn till hjärnans komplexitet för att skapa energi, effektivitet och gemensam framgång.

Genom att kombinera teorier från forskningen om biologi och hjärnan med beprövade utvecklingsprogram för ledare och medarbetare skapas ett unikt program. Uppläggen anpassas till verksamheten och befintliga mötesstrukturer för bästa effekt och kostnadseffektivitet.  Sex tillfällen med ½-1 dags workshop och 4 veckors hem/projektuppgift mellan varje tillfälle kan vara aktuellt. Vi tar utgångspunkt i er kunskap. Belyser vad  innebär kunskapen för mig som person, för organisationen och för medarbetarna – och omvandlar insikterna till varaktiga förändringar genom praktiskt användbara verktyg och metoder! Dessa tränas i hemuppgifterna för att förändra beteenden och handlingar i vardagen.

Det lilla extra 

Delar av teamet har dokumenterat bra resultat efter många års kliniska erfarenhet med arbetsrelaterad ohälsa. Behandlingen ger snabba resultat för att få tillbaka individens kapacitet, energi, motivation, objektivitet, flexibilitet och sänka stressnivåerna. De personer som behandlats har snabbt återhämtat sig och undvikit sjukskrivning eller, då de redan varit sjukskrivna, kommit tillbaka till jobbet snabbt. Akupunktur kan ges individuellt eller i grupp i kombination med utvecklingsprogram. Energi/ork, koncentration/fokus och sömn påverkas radikalt i detta arbete.

 

Lite Fakta fritt från David Rocks Bok ”Brain at work”:

  • Beslutsfattande, problemlösning och impulskontroll sker i främre hjärnbarken/prefrontala globen. Den förbrukar metaboliskt bränsle, glukos och syre, och det finns en ”behållare” för det. När den är förbrukad måste den fyllas på = svårare och svårare att ta beslut. Man förlorar koncentration när man är trött och hungrig.
  • Att tänka på nya saker kräver än på det man redan känner till. Oftast koncentrerar man sig på problemet, som man känner till, och har svårare att tänka på lösningen – som man aldrig sett.
  • Svårt sätta upp mål (som man aldrig sett). Svårt att föreställa sig hur man kommer känna i framtiden, att få en bild av hur det kan komma att vara. Det gör det svårt att genomföra den viktiga prioriteringen.
  • Lätt att ta genvägen att tänka i de gamla banorna, det tar ingen energi. Beslut tas automatiskt baserad på erfarenhet och känslor. Hjärnan återanvänder det vi gjort förut och försöker skydda oss från att bli rädda eller ledsna.

Allt detta påverkar vår effektivitet vad gäller problemlösning, målsägande, beslutsfattande och prioriteringar. Samtliga fyra möts vi dagligen av i vårt arbete. Genom att medvetandegöra detta och liknande fakta, kan vi hitta metoder och verktyg för att göra vår arbetsdag effektivare och mer energigivande.

 

Ett fiktivt räkneexempel

20 nyckelmedarbetare,80 chefer och 1000 medarbetare med en verkningsgrad i snitt på 65% av hjärnan.

Investering i ett program för framtiden och hållbart medarbetarskap, hjärnan och jobbet.

Ökad verkningsgrad till 80% genom insikt och införande av enkla verktyg och strukturer i vardagen motsvarar:

0,15 * 1100 = 165 Heltidsanställda på årsbasis

Ej medräknat långtidssjukskriva som om det går från 5% till 4% innebär ytterligare 11 medarbetare på plats.

Alltså totalt 176 medarbetares kapacitet tillgänglig för affärskritiska aktiviteter. Tänk er att öka säljkåren med 176 man i ett år?

176 man 2 kundbesök om dagen 200 dagar ger totalt 70400 Kundbesök ytterligare med en snittaffär på 10.000 SEK och en hitrate på 25% av besöken skulle det ge 1 miljon per säljare eller 176 miljoner SEK ytterligare i omsättning…

Fundera igenom hur det ser ut hos Er?

 

Hur vi tänker

För att lyckas med ett helhetsgrepp samarbetar jag med flera kompetenta individer allt för att kunna möta era behov. Allt hänger ihop – biologin styr oss som individer och därmed också oss som grupp. Tack vare att hjärnan är formbar (plasticitet) kan vi också styra den. Det innebär att vi kan skapa både onda och goda spiraler.

Teamet Hjärnan och jobbet

Lisbeth Dahlin, www.curandera.se

Coachat och stöttat individer och organisationer i krävande situationer under många år med dokumenterat resultat. Forskat och undervisat vid Karolinska Institutet kring smärta, stress och stressrelaterad ohälsa. Utbildning inom ledarskaps- och organisationsutveckling, fil.mag. pedagogik, legitimerad sjuksköterska, utbildad både i traditionell och västerländsk medicinsk akupunktur.

Niclas Rasmusson, www.salesoogle.se

Erfaren coach, försäljnings- och ledarskapsutvecklare som jobbat med framgångsrika uppdrag i ett stort antal företag. Utbildar och coachar grupp och individ med fokus på resultat enligt en bevisad retorisk metod för inlärning. Unik kompetens inom B2B och B2C försäljning, förändringsledning och presentationsteknik.

Monica Eng, www.mengco.se

Framgångsrikt utvecklat grupper och individer i stort antal företag i olika branscher. Bakgrund som HR-chef och chef för krishantering, undervisar i arbetspsykologi, arbetsrätt, krishantering, personaladministration mm. ICF-certifierad coach, certifierad i DiSC och GDQ.

Sara Holmgren, www.peopleinsight.se

Lång erfarenhet från privata företag och marknadsföring och är ICC-certifierad coach. Arbetar med utveckling av människor för att skapa resultat som både gynnar verksamhet och individer. Jobbar bl a med undersöknigsmetoden Insiktshjulet, coachning, workshops.

 

Ps

Jag har själv jobbat på med upp till 150 resdagar per år, fyllda mailboxar och långa arbetskvällar. En ohållbar situation och fick känna hur kroppen sa NEJ! Är nog glad att jag fick stop på mig själv innan det gick ännu längre. Har tagit del av medicinsk akupunktur för att hitta energin och mitt fokus igen. Sliter nu med att hitta rätt nivå av det jag älskar, nämligen försäljning och att utveckla andra. I och med denna resa har jag blivit mer intresserad av hjärnan och hur den påverkar min effektivitet. Att arbeta ”mindre” innebär INTE att jag får mindre gjort. Det handlar om att arbeta annorlunda. Känn på det ordet, annorlunda. Helt enkelt att hitta sin egen blue ocean strategy. Bada inte i de röda haven där är det fullt av soldyrkande redan. Simma din egen väg och öka din effektivitet och ta kontroll över din hjärna, din hälsa och dig själv! Välkommen den 15 december, Niclas.

Ds

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *