Vem säkrar produkterna vi älskar att sälja?

Att vara inköps eller produktchef handlar inte bara om att förvalta en eller flera produkter. Produktchefen har en mångfacetterad roll, speciellt i företag med en hög grad av R&D. I företag som Ericsson innebär rollen mycket administration och dokumentation.

I detaljhandeln kallas de ofta inköpschefer och har en mer operativ roll. Här är nyckelkompetenserna att förstå slutkunden, varuflödesekonomi och förhandling. Här fokuserar jag på detaljhandeln.

Alla har dock en sak gemensamt, behovet av ökat fokus på kunden och kundens kund för att säkerställa försäljningen i sista ledet.

Inköpschefens roll under produktlivscykeln

Produktlivscykeln, hur förändras inköpschefens roll över livscykeln? Koppla livscykeln till sina egna produkter inom bolaget. Här gäller det att ha en tydlig struktur och visualisera så att övriga bolaget kan förstå processen från ide till produkt i hyllan.

Varför är vissa företag lönsamma och andra inte?

Att ge ett enkelt svar på den frågan är inte möjligt. En bidragande faktor är ofta ett unikt erbjudande, som fyller ett kundvärde. Det är här som den affärsmässiga inköpschefen ofta kommer in. Oavsett hur bra produkten är måste det finnas en kund och ett pris som attraherar.

Att tänka strategiskt och målinriktat

Strategisk planering, kopplingen inköp till företagets övergripande strategi- och målprocess. Business Case, hur räknar man på produkten för att slippa jämföra äpplen och päron vid inköpsbeslutet? Omvärldsanalys, hur hittar man viktiga påverkansfaktorer? Hur ställa rätt frågor för att få rätt svar? Erfarenhetsutbyte och lärdomar på ett strukturerat sätt i verksamheten bör det avsättas tid till.

Att förhandla och köpa in

Hur ser målsättningen och planeringen ut för din nästa inköpsresa? Vad vill du uppnå med denna? Hur utvärderar du resan och drar lärdomar inför nästa gång?

Att hantera lönsamhet och resultatuppföljning

Prissättning, vad är värdet för kunden, vad är de unika fördelarna? Vilken prissättningsmodell kan vara lämplig? Resultatuppföljning, hur och när sker uppföljningen på produkten?

Att förvalta och utveckla

Kund och produktbegreppen, från en produkt till utfasning och avveckling. Hur säkerställer vi rätt agerande under de olika faserna. När är det dags att avsluta en produkt eller underleverantör?

Att utforma kundnytta i erbjudandet

Segmentering och positionering, vem är målgruppen? Paketering och erbjudandeutformning. Allt för ofta läggs fokus på detaljer och egenskaper istället för kundvärdet och försäljningen i butik.

Att säkerställa säljunderlag

Internkommunikation, vad skall vi kommunicera internt? Marknadskommunikation, vad är kundvärdet? Vad skall vi kommunicera till målgruppen?

Uppföljning och lärdomar

När produkten rullats ut gäller det att följa upp och dra lärdomar. Hur skall den exponeras, sambandsförsäljningsvaror mm. Lyssna på kunderna och var adaptiva till behoven.

Body shop retail

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *