Vägen tillbaks för en utbränd medarbetare

Vad bör företaget göra när individen återvänder?

Har på nära håll fått erfara vad det innebär att känna hur kroppen vacklar och inte riktigt gör det den förr gjorde. Tänker på att det är många i arbetslivet som är långtidssjukskrivna och här behöver stöd och struktur när de kommer tillbaks. Satt och pratade lite med en vän kring deras erbjudande till marknaden som inriktar sig på att hjälpa organisationer att hitta tillbaks till sin effektivitet. Där är 2 tydliga faktorer att tänka på.

 1. Antalet långtidssjukskrivna i %
 2. Antalet heltidsanställda som pågrund av stress, vantrivsel och annat har en sänkt prestationsnivå på i snitt 25% säger undersökningar. Följer man 80/20 regeln här så är det 80% av de anställda i en normal organisation.

En organisation med 500 anställda skulle enligt punkt 2 således sakna 100 medarbetares arbete varje dag!

Det finns med stor sannolikhet faktorer inom företaget som orsakat den utbrändhetsprocess som individen råkat ut för. Forskarna har konstaterat att det är exakt samma krav/faktorer på arbetsplatsen som å ena sida kan påverka oss starkt till motivation och bra prestationer, men som å andra sidan kan leda oss till utmattning och utbrändhet. Förutom att det ligger i företagets intresse att utröna vilka faktorer hos det egna företaget som påverkar medarbetarna och åtgärda dessa så har även företaget ett ansvar för att individen på ett så bra sätt som möjligt återkommer i arbete.

Några råd att tänka på:

 • Utgå från att företaget nu har ansvar gentemot en person som är allergisk mot all form av stress.
 • Bara att ta sig till jobbet kan vara införlivat med stress, tider att passa mm.
 • Låt individen börja mycket försiktigt, bara några timmar i veckan, kanske max 25%
 • Börja med arbetsprov – utan krav från arbetsgivaren.
 • Ta reda på vilka faktorer i arbetet som var mest belastande för individen.
 • Prova med ett annat jobb – det är svårare att bryta gamla vanor i det gamla jobbet med samma kollegor.
 • Individen måste börja om på många sätt. Man startar gärna exakt där man var förut. Istället krävs eftertanke och tid att bygga upp ny struktur i livet och nya rutiner (tex så enkla saker som nya administrativa rutiner för det egna jobbet, ett annat förhållningssätt till möten och tider mm).
 • Jobbet behöver inte vara enklare än innan men dock annorlunda i början. Utan all form av press på prestation och tidsplaner. Kan tex vara mer reflekterande och få utföras i lugn och ro. Ge uppgifter anpassade till individens naturliga förutsättningar. Utsätt inte personen för stora utmaningar, men ge inte heller personen uppgifter man är överkvalificerad för. Var lyhörd.
 • Tillse att övrig omgivning har klart för sig att de inte kan ställa samma krav som förut. Individen ser ut och verkar vara likadan som förut men tål inte de gamla kraven.
 • Närmaste chef skall ha täta avstämningsmöten för att stämma av ett antal saker, bla arbetstid, om uppgifterna fungerar, om antalet timmar i veckan fungerar vilket kan mätas i hur trött man är och vad man orkar under resten av tiden (får ej återgå till att bara jobba och sova/vila).
 • Ge kontinuerligt tydliga godkännande att det är okej att man inte orkar. Det är okej att avbryta eller försena saker. Individen får inte falla i fällan att hela tiden måste vara lika duktig som förut.
 • Närmaste chef stöttar och går igenom individens planering och prioriteringslistor för att motverka tidsoptimism och stress.
 • Uppmuntra att individen säger nej. När de säger ja, fråga hur de tänker, ibland är det hjärnminnet som spökar.
 • Se till att individen tar små pauser regelbundet i arbetet.
 • Se till att individen tar lunch på regelbundna tider.
 • Uppmuntra/underlätta (skaffa material) avslappningsövningar på arbetstid.
 • Räkna arbetstiden noga. Det är förbjudet att jobba för mycket. Det är viktigare att räkna arbetstid än prestation, hinner man inte det man tänkte när tiden är ute så planerar man om. (Det är i sig en utmaning och prestation att jobba lite!)
 • Var beredd på bakslag – det är naturligt och oundvikligt att individen ibland drabbas igen av samma starka symptom. Dessa är oftast relativt snabbt övergående.
 • Var beredd på att vissa individer inte kan återgå till samma arbetsplats/företag och ta ställning till hur företaget kan avsluta en anställning på ett positivt sätt och hjälpa medarbetaren vidare i livet med hjälp av tex avgångsvederlag.

Stress och lärande

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *