Ledarskapsmodeller X och Y teorin

Se till att göra arbetet till nåt medarbetarna ser som roligt. Vill de inte gå till jobbet be dem tala om hur det skulle se ut. Vill de inte jobba helger och kvällar är detaljhandeln inte platsen att vara på. Älskar de kundmöten och att få fylla på för att se hur produkterna i en strid ström lämnar varuhuset – då är de hemma. Det är då dagarna springer förbi. Jag älskar detaljhandeln och dess affärslogik. Vara – Hylla – Sälj.

X- och Y teorin

Teorin härstammar från Douglas McGregor och visar att vårt handlande styrs av vår människosyn. Denna lanserades på 1960-talet. När boken ”Företaget och människan” lanserades såldes den i 30 000 exemplar. Ett antal som vid den tiden saknade motstycke. Här presenterar Mc Gregor två sätt att beskriva chefers sätt att tänka. Teroi X och Teroi Y.

Kritiken mot denna teori är att de är varandras motpoler och utesluter varandra. Därför höll McGregor vid sin död 1964 på att utveckla en teroi Z som skulle förena de de organisationsmässiga och personliga behoven. Denna hann dock aldrig bli färdig utan övertogs konceptmässigt av William Ouchi som skrev en bok med samma namn.

X-teorin utgår från en negativ människosyn. Den utgår från att människan har en instinktiv motvilja mot arbetet och därför undviker det så mycket som möjligt. Eftersom vi tycker så illa om att jobba, måste vi tvingas till det, lockas eller hotas med straff för att vi skall utföra något arbete. Människor föredrar att låta sig ledas, har låg ambition och vill framför allt ha trygghet. Detta innebär att ledaren ser det som att människor måste tyglas, kontrolleras, styras.

Y-teorin utgår från en positiv människosyn. Teorin hävdar att det är lika naturligt för oss människor att anstränga oss fysiskt som att vila och koppla av. Vi vill leda och kontrollera vårt eget arbete och arbeta för det vi tycker är viktigt. Belöningar och straff har en begränsad betydelse. Ledningens uppgift är att förena den enskildes mål med organisationens. Vi är inte bara beredda att ta utan söker också ansvar. Vi har fantasi. uppfinningsrikedom och behov av att skapa.

X-teorin –

 • Arbete är motbjudande för människan
 • Låg ambition och ansvarskänsla
 • Föredrar att bli styrda
 • Begränsad förmåga till kreativitet och problemlösning
 • Motivation endast genom trygghet
 • Tvång och övervakning krävs för att nå uppsatta mål

Y-teorin +

 • Arbeta är lika naturligt som att leka vid gynnsamma villkor
 • Självkontroll för att uppnå mål
 • Förmåga till kreativitet hos de flesta
 • Motivation av samhörighet, uppskattning och självförverkligande
 • Människor självstyrande och skapande om de är motiverade

Generation Y

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *