Ledarskapsmodeller DAS

Det har genom historien funnits många olika läror kring ledarskapet. Ända sedan Julius Cesars diktatoriska approach till dagens förhoppningsvis mer upplysta och samverkande ledarskap. Jag ser i detaljhandeln att emellanåt styrs butikerna med järnhand och butikschefen detaljstyr med todo listor dagarna i ända. Butikschefens roll är att skapa medvetna och ansvarstagande medarbetare som förstår affärslogiken i en butik. De ska bli små ICA-handlare i agerande och sinne. De närmsta dagarna följer lite olika teorier som fluktuerat på ledarskapet i Salesoogle bloggen.

Demokratisk, Auktoritärt och Samverkansledarskap

Utbildning och forskning i ledarskap hade sin guldålder under 50- och 60 talen. Under denna period utvecklades teorin till att innefatta några grundsatser. Ledarrollen och beteendet beskrevs i en en-dimensionell skala med ytterligheterna Auktoritärt respektive Demokratiskt ledarskap. I denna bemärkelse var Auktoritärt ledarskap liktydigt med arbetsledningssätt under krigsåren. Under civila förhållanden var det icke önskvärt och inte heller effektivt. Det var det demokratiska ledarskapet som ansågs som önskvärt. Det ansågs också överensstämma med gängse värderingar i ett demokratiskt samhälle. Med tiden har man utvecklat tankarna till att lägga till en inriktning mot samverkande ledarskap som tar steget vidare till att ge medarbetare möjligheter till inflytande och påverkan och höjd motivation.

 

Auktoritär                             Demokratisk                         Samverkan

 

 

– – –               – –                 –                    +                   ++                 +++

 

 

Auktoritär stil Ledaren När lämplig?
UppgiftsinriktadSakorienteradMakt och dominansChefsauktoritet Förutsätter att ledaren klart vet vad som ska göras När det är kritiska situationer och fara för någons liv
Demokratisk stil Ledaren När lämplig?
PersonalvänligGruppinriktadDelaktighetMedbestämmande Förbehåller sig rätt att fatta beslut slutgiltigt men tar hänsyn. I situationer som är svåra att bedöma.
Samverkande stil Ledaren När lämplig
DiskuterarVäljer egna metoderUtnyttjar kunskaper, förmåga och energi Förutsätter ömsesidig respekt När arbetsuppgifter är svåra att strukturera och när medarbetare har hög grad av intellektuell mognad.

act-like-a-leader-think-like-a-leader

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *