Ledarskapsmodeller Blakes Grid metod

En lite tuffare syn på människan som en del i produktionen. Denna modell har seglat förbi och dyker väldigt sällan upp. Det som tas upp är teamledarskapet där det talas om engagemang och ansvarstagande genom delaktiga medarbetare. Hur arbetar du med att skapa delaktighet bland dina medarbetare?

Blakes Grid-metod

Utvecklingen av ledarskapet går under 60-talet vidare till att utveckla en tvådimensionell bild av ledarens roll. Man gjorde fältstudier och kom fram till att det fanns stora olikheter mellan chefer i näringslivet och deras beteende. Det fanns de som tog hänsyn till medarbetarnas intressen, var personalvänliga, och socialt inriktade och det fanns de som mer uttalat inriktade sig på att få medarbetarna att följa regler och rutiner, betonade formella relationer och fokuserade på produktionen. Det är nu som Robert Blake och Jane Mouton kommer ut med sin bok The Managerial Grid (1964). Denna modell visar hur en ledare samtidigt kan maximera såväl produktionen som människooerienterade managementmetoder. Den fastställer fyra extrema managementstilar och mäter dem efter den tvådimensionella skalan produktion och mänskliga resurser.

Blakes

 

Uppgivet Ledarskap

Minsta möjliga ansträngning för att få erfordrat arbete utfört. Sämsta tänkbara. Kommer inte att kunna uppvisa lönsamhet, varken på kort eller långsikt. Bör bytas ut snarast.

Lydnadsledarskap

Organiserar arbetet så att mänskliga faktorer stör så lite som möjligt. Skulle kunna visa upp en kortsiktig lönsamhet för sin grupp, men inte långsiktigt. Duktiga medarbetare kommer att sluta eller göra precis bara det de måste, ingen kommer att anstränga sig i onödan. Sådant beteende kan premieras i organisationer som är extremt fokuserade på varje grupps ekonomiska resultat.

Gemytledarskap

Uppmärksamhet ägnas åt människors behov av att ha bra relationer och trivsam, vänlig atmosfär och behagligt arbetstempo. Lägger ned all tid på att medarbetare ska trivas. Dagar går åt till att reda ut medarbetares problem, såväl arbetsmässiga som privata. Tiden räcker inte till för att titta på den ekonomiska sidan av gruppens arbete. Budget och budgetarbete prioriteras inte.

 

Kompromissledarskap

Tillräckliga prestationer fås genom att man balanserar arbetskraven med människornas behov av goda relationer.

Teamledarskap

Har störst möjlighet att nå positiva resultat med och genom andra människor. Resultat kommer av delaktiga människor, ömsesidigt beroende genom att förankrade mål leder till relationer präglade av förtroende och respekt.

 

Salesdevelopment

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *