Adizes är lätt att referera till i ledningsgrupper

Rollerna väcker än idag tankar. Skriv gärna ut materialet och tag en reflektion kring era roller i ledningsgruppen. Hur samverkar ni i ledningsgruppens möten?

Adizes fyra roller

Enligt Izhak Adizes, professor i företagsekonomi vid University of California, skall företagsledningen utföra fyra roller. Tillsammans måste ledningen inneha producent- administratör, entreprenör-, och integrationsrollen. Adizes hävdar att ingen chef har alla dessa egenskaper. För att företagsledningen skall vara effektiv och kompetens måste alla dessa roller finnas representerade av olika människor.

 Produceraren (P)

En företagsledare förväntas producera varor eller tjänster som är lika bra eller bättre än konkurrenternas. För att klara den uppgiften måste han/hon ha god kunskap på sitt område. Det kan vara inom marknadsföring, konstruktion, bokföring, juridik eller någon annan disciplin. Han/hon måste också ha den erforderliga kraften att se till att varorna/tjänsterna kommer fram i det skick de ska.

Administratören (A)

En företagsledare måste ha mer än bara kunskap och kraft. Även om det är en produktiv individ med rätt kunskap så är det inte säkert att det leder till fullvärdiga resultat från en grupp människor. Det måste till en administrativ roll med planering, samordning och kontroll av utförandet. Denna roll behövs för att se till att arbetet bedrivs såsom det ska bedrivas på bästa sätt.

Entreprenören (E)

Det krävs mer än administration och produktion för att leda ett företag. Man måste också fatta beslut om mål, strategiskplanering, utformning av företagspolitik etc. Entreprenören måste vara självstartare, nyskapare, kunna fastlägga nyfärdriktning och vara villig att ta risker.

Integreraren (I)

Detta är samordnarens roll. Dvs att gå från enmansföretagande till gruppföretagande. När en grupp kan operera på egen hand med klar inriktning och är kapabel att välja nya inriktningar utan att vara beroende av någon särskild, då har den integrerade rollen fullföljts på rätt sätt. En duktig integrerare gör sig själv obehövlig – det sammansvetsade laget kan fungera utan honom eller henne. Adizes vill hävda att dessa fyra roller kan beskriva och förklara ett företags livscykel och att företagens beteende förändras över deras livscykel. Vid varje given tidpunkt är EN av företagsledarrollerna mer framträdande än den andra. Det handlar om att bygga upp den rätta företagsledarblandningen för respektive stadium i företagets utveckling.

Försäljning av drömmar

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *