Stress hindrar lärandet och din utveckling

Varför skriver jag om detta?

Jag har personligen fått känna hur stress och kortisol nivåer agerar som teflon på hjärnan. Jag minns väldigt lite. Jag tappar bort saker och skäms för min egen oförmåga. Kombinationerna av företagande, sjukdom och relationer kryddat med min faders bortgång har utsatt mig för galna stressnivåer. Nu när jag kommer tillbaks igen så är jag mer medveten om min närvaro och mina göranden. Tidigare var stress nåt abstrakt som drabbade andra, nu är det en del av mig. Jag brukar likna det vid en vattenyta när jag utsätter mig för hög belastning trycks jag ned under ytan och paniken infinner sig, hjärnan låser sig och fokuserar på att överleva, då är inlärning inte möjlig. Se till att ge dig och dina medarbetare chansen. Vilka är dina viktigaste medarbetare? Vad skulle det innebära om de föll ifrån? Be dem gärna reflektera över detta blogginlägg och ta gärna en gruppdiskussion kring detta och kommande blogginlägg kring stress och prestation.

Hur påverkar stress lärandet?

Den bästa förutsättningen för inlärning är så kallad avslappnad koncentration. Vid avslappnad koncentration är vår hjärna ”inställd på bästa våglängd” för att mycket snabbare och effektivare ta emot information. Våglängden kallas alfatillståndet då hjärnan arbetar med 8-12 cykler per sekund (60-70 slag i minuten). Vi är då avslappnade, mer kreativa, koncentrerade och har förhöjd minneförmåga. Allt enligt hjärnforskningens resultat. Förmåga till avslappning är därmed en avgörande kompetens för att ta till sig ny kunskap.

Stress är raka motsatsen till avslappning. Stress kan definieras som;

”när kraven är större än vår prestationsförmåga”

Ett stort gap mellan krav och prestationsförmåga leder på lång sikt till ett antal fysiska/kemiska reaktioner i kroppen som gör oss mindre effektiva, mindre mottagliga för ny kunskap, mindre benägna att fatta beslut, mindre kreativa mm.

Det som händer är att vår kropp i en stressituation ställer in sig, med hjälp av urgammal instinkt, på fysiskt försvar – att fäkta, eller fly. Det är en sund försvarsinstinkt som förstärker oss för kortvarig extra belastning. Därefter kräver kroppen vila och återhämtning. Att långvarigt vara inställd på kamp eller flykt leder istället till överlastning i vårt kroppssystem, man blir orolig och till slut utmattad och utbränd.

Olika på olika individer.

Vi är olika. En del stressar mer, andra mindre. Forskare har identifierat två olika stereotyper. En som man kallar typ A och en typ B.

Typ A utmärks av att vara ambitiös och tävlingsinriktad. A vill hela tiden åstadkomma något och sätter hela tiden nya ouppnåeliga mål och ”deadlines”. A är tidsoptimist, tar på sig alldeles för mycket, är otålig, har bråttom och faller gärna andra i talet för att man tycker att det går för sakta.

Typ B har en mer sorglös inställning. B är lugn och kontrollerad. Är rätt nöjd med sin lott, blir inte lätt irriterad utan är snarare tålmodig och avspänd. Hamnar B i bilkö tar han/hon det med ro, ringer ett samtal och meddelar att man är försenad, och njuter sedan av en kort paus. B lämnar jobbet på jobbet.

Detta är stereotyper och du har säkert egenskaper från båda, men det är intressant att veta vad som överväger då ett Typ A-beteende lättare leder till långvarig stress med risk för allehanda sjukdomar som följd.

Det är idag konstaterat att stress bland annat leder till hjärt- och kärlsjukdomar, hudproblem såsom psoriasis, reumatiska ledbesvär, magsjukdomar och mycket mer. Till och med risken för cancer ökar. Det är därför av största vikt både för oss som personer, för våra företag och för samhället att vi tar stress på allvar.

 

Verktyg  Hur påverkar stress lärandet och din utveckling
Syfte: Att skapa självinsikt angående hur man beter sig ur stressynpunkt och hur det påverkar inlärning.
Mål: Förstå behov av att förändra beteendeInföra nya vanor i sin vardag (vid behov)
Metod: Självskattning med direkt feedback22 goda råd för förändring
Deltagare: Enskilt eller grupp
Tid/plats: 10 minuter testtid30 minuters reflektion vi flera tillfällen
Material: Verktyg Hur påverkar stress lärandet och din utveckling

 

Steg 1 självreflektion; Vilken typ är du? Testa dig här. fyll i det som stämmer bäst med dig.

Jag är aldrig jäktad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jag är alltid jäktad
Jag gör en sak i taget 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jag har ofta många bollar i luften
Jag gör saker långsamt (talar, äter etc) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jag gör saker snabbt
Jag har inget emot att köa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jag hatar att köa
Jag är inte driftig eller ambitiös 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jag är mycket ambitiös
Jag deltar inte bara för att vinna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jag är tävlingsmänniska och vill vinna
Jag är avspänd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jag måsta ha kontroll
Jag är aldrig försenad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jag är ofta försenad
Jag lyssnar på andra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jag blir irriterad på människor som aldrig kommer till saken
Jag gör det som är rätt för mig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Det är viktigt för mig vad andra tycker
Jag tycker att det är lätt att prata om mina känslor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jag har inte lätt för att talta om mina känslor
Jag har massor av fritidsintressen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jag har så mycket att göra på jobbet att jag inte hinner med något annat

Räkna nu ihop dina poäng.

Har du 55-70 poäng har du övervägande B-typ beteende. Du verkar hantera kunna stress och varva mellan anspänning och avslappning.

Har du 71-85 poäng finns det mycket typ-A i ditt beteende och du bör vara vaksam på att du sköter kropp och själ för att inte utsätta dig för alltför stora påfrestningar.

Har du mer än 85 poäng skall du med allvar se över din situation. Stressar du bara vidare riskerar du att din hälsa och din livssituation att påverkas radikalt. Har du även andra faktorer som påverkar din hälsa som t ex rökning, hjärt-/kärlsjukdom i släkten mm bör du göra förändringar i din livsstil direkt.

Men vad kan man göra för att inte hamna där? I kommande blogginlägg följer 22 goda råd för hur man underhåller sin kropp och själ för att motarbeta stressreaktionerna.

Stress och lärande

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *