Hur vass är du som B2B säljare?

Säljtest – sådan är jag som säljare. Hur bra säljare är du?

Ofta möter jag konsulter och B2B säljare som bråttas med sin försäljning. Att ha framgång som företagare och B2B försäljare handlar om att lyckas i försäljningen.

Fyll i testet, reflektera över resultatet och känn efter i magen hur det brukar kännas när du träffar kunder och säljer. Gå sedan till din handlingsplan. Fyll i den, sätt upp dina mål, öva på det du har lärt dig kring säljteknik. Gör sedan testet igen om t ex 3 månader och jämför resultaten. Känn efter i magen igen. Hur känns det? Har du blivit bättre?

Gå igenom nedanstående 20 frågeställningar och svara med:

 1. Nej
 2. Ibland
 3. Ofta
 4. För det mesta
 5. Alltid
 1. Jag känner till de olika stegen i min säljprocess och vet var jag befinner mig i mina olika pågående kundcase.
 2. När jag pratar med ett prospect i telefon, så försöker jag alltid att medvetet göra en merförsäljning alt boka ett kundbesök?
 3. Jag vet vad som krävs för att skapa ett första intryck och försöker alltid skapa ett bra samtalsklimat i början av mina kundbesök?
 4. Jag försöker att i aktiva termer tänka på vad kundens behov är och tar alltid reda på behovet innan jag börjar prata min lösning.
 5. Jag känner till grunderna i frågetekniken och är bra på att ställa frågor.
 6. Jag lägger upp mina presentationer utifrån en retoriska modell.
 7. Jag är känner till grunderna i en kundorienterad argumentation och försöker alltid hitta nyttan för kunden.
 8. Jag känner till och använder mig av argumentationsmodellen när jag strukturerar mina punkter som jag ska dra.
 9. Jag vet hur en offert ska skrivas och hur den ska läggas upp utifrån ett kundorienterat synsätt.
 10. Jag är bra på att läsa kroppsspråkssignaler.
 11. Jag vet hur jag ska bemöta invändningar och får inte panik när kunden säger emot.
 12. Jag vågar ställa frågor för att driva mot nästa steg i säljprocessen alt avslut´.
 13. Jag känner till grunderna i förhandlingsteknik och vet vilka olika valutor jag har att spela med.
 14. I en förhandlingssituation försöker jag alltid för varje eftergift, säkerställa att jag får något tillbaka alt att det blir ett avslut.
 15. Jag är bra på att ta betalt!
 16. Är jag öppen och bjuder på mig själv.
 17. Jag förbereder mig och sätter upp mål inför varje möte .
 18. Jag är noga med att dokumentera det som skett efter mötet och skickar taktik brev.
 19. Jag utvärderar mina möten, stämmer av att vi nådde målen och att alla vet nästa steg och försöker aktivt lära mig att bli bättre hela tiden.
 20. Jag tar mig tid att reflektera över kundmötena och vad det var som fungerade bra eller mindre bra för att på så sätt hela tiden bli en bättre säljare.

 

Rätta nu svaren efter följande poängskala.

 1. Nej                         0 poäng
 2. Ibland                   1 poäng
 3. Ofta                        2 poäng
 4. För det mesta     3 poäng
 5. Alltid                     4 poäng

Räkna nu ihop dina poäng och se hur bra din säljförmåga är.

0-20

Du har en säljförmåga som är mindre utvecklad. Med insikt och träning kan du komma längre.

21-40

Din säljförmåga är god men det finns en stor utvecklingspotential. Be om feedback från vänner och kollegor mellan varven så får du hjälp i att utveckla en större finess i dina möten.

41–60

Din säljförmåga är mycket god. Du kan ibland missa och få lägre kvalitet i dina säljaktiviteter, men för det mesta är du framgångsrik – för båda parter. Dock är det alltid en utmaning att hålla kvar en hög nivå och inte luta sig tillbaka. –fortsätt att aktivt utöva öva och var medveten om vad som ger resultat.

61 – 80

Du är en säljexpert. Du har lätt för att övertyga andra människor, är säkert populär eftersom du har en mycket god kommunikativ förmåga. Frågan är om det är du som ska överta kursledarens roll eller säljchefens roll?

Be om feedback

Be om feedback från andra. Genom att be någon som känner dig väl, svara på ovanstående frågor om din färdighet som säljare, kan du även få feedback på hur andra uppfattar din förmåga att argumentera och kommunicera. Jämför sedan skalorna och för en dialog kring varför det skiljer sig åt. På så vis kan du hitta din egen utvecklingsplan för att förbättra säljförmågan

Gå nu till din handlingsplan och förtydliga och sätt upp dina försäljningsmål. Sälj så det ryker! För varje Nej är smyger  ett Ja allt närmare.

 

Referensförsäljning

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *