Att investera i ledarskapsutveckling ger ROI och jämställdhet

Läser i dagens SVD att chefsbrist hotar när ekonomer nobbar ledarskap. Fast är det så konstigt? Att vara chef är ju inte det roligaste om man gör det på traditionellt manligt sätt. Långa dagar och möten. Sitta där och slåss för sin sak. Leverera administrativa rapporter och informera. Dessutom skall man ha utvecklingssamtal och svåra samtal med medarbetarna. Vara närvarande och dessutom göra det medarbetarna gör. Gärna skall man vara först på jobbet och gå sist. Svara på mail på helgerna och förbereda veckan när de andra går på AW på Soultrain.

Fast ett bra ledarskap handlar om nåt helt annat. Detta går att träna upp med det ledarskapsprogram som Salesoogle står bakom. Det handlar om ett praktiskt operativt ledarskap där deltagarna utmanas och utvecklas utifrån insikten att de är de som styr över hur de ska uppfattas. Ett klassiskt upplägg på 2+2+2+2+1+1 över 18 månader med individuell utveckling skapar ett otroligt mervärde i organisationen. Alla nya chefer bör få detta serverat. Alla vinner på det. Definitivt företaget då chefen mår bättre, medarbetaren mår bättre och en avbytarbänk skapas då alla utvecklas genom att hjärnorna kommer tillanvändning. Speciellt viktigt är det för kvinnor att veta att de erbjuds ett sådant stöd om man vill att de ska tacka ja till chefstjänster. Män tackar ju ja för vi vill ju kunna alltså tror vi att vi kan och söker. En kvinna kan tveka för att hon inte har den rätta erfarenheten. Här behöver våra interna rekryterare ofta HR skärpa till sig och övertala de sökande vi vill ha att det finns ett ledarskapsstöd med PT och utbildning. Skapa lärgrupper med kvinnliga chefer och olika initiativ så att de inte känner sig ensamma. Förklara att om de inte vill fortsätta så kan de kliva ned efter 12 månader, boka in en beslutspunkt. Tveksamt om någon kommer hoppa av. Vore bra att ha en 12 månaders utvärdering av alla chefer även män. Kanske skulle vi då om vi lyssnar på anställda och andra hitta utvecklingsområden hos chefer som borde kliva tillbaks för organisationens bästa.

Mitt råd till alla kvinnor som tvekar om att söka en chefstjänst är att sträcka på er och säga JA! Ring gärna till mig så kan vi ta en kopp kaffe och 45 minuter med en diskussion kring hur jag kan stötta dig och ert företag i ledarskapsutvecklingen framåt. Bra chefer skall inte kringgås bara för att de inte har modet att inse att de kan och behövs. Lycka till med att leva jämställda värderingar på era företag.

passionate salesman

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *