praktik och teori för resultat

Sitter och läser kring psykologi på en modern webbaserad utbildning. Utbildningen i sig är mer eller mindre en lärobok tryckt på nätet mao ingen 2015 känsla där. materialet påpeker att en studie av mänskligt beteende i det förflutna har nyckeln till en förståelse av nutiden och svarar på ett antal av de mest angelägna psykologiska frågor för oss. Men de flesta psykologer skulle säga att deras metod för studier av mänskligt beteende är mer systematisk och kontrollerad än de ”konsulter” som härjar på säljutvecklingsfronten. Läs exempelvis ”Salesoogle” vi utgåri våra uppdrag från det praktiska som visat resultat hos företag.

Folk har försökt att förstå mänskligt beteende sedan urminnes tider,  fast det är först under de senaste århundradet som vårt förhållningssätt till ämnet har blivit mer systematiskt. Detta är inte att förringa resultaten av ”sunt förnuft”, men det är viktigt att skilja det från ”psykologiska” tillvägagångssätt, som stoltserar med att mer vetenskaplig än det praktiska utifrån ”the real life”. Det psykologiska tillvägagångssättet visar sig på allt från köpbeteenden, beslutsbeteenden vid köp och säljhinder. Här finns mycket att reflektera över och ta med i moderna workshops och utbildningar. Det gäller att hänga med helt enkelt, viktigt att tänka på när man anlitar konsulter. Vad utgår de ifrån? Salesoogle utgår teoretiskt från vad som skrivits och bevisats och kopplar det sen via praktiska exempel och erfarenheter till vardagliga situationer som går att ta  till sig och koppla till vardagen. Salesoogle lägger mycket tid på att följa konferenser och författare för att se vilka framsteg som görs på marknaden.

Psykologi och andra vetenskaper som genomför studier har målet att hitta ”saker” som är repeterbara. Det vill säga, de objektiva data – mätningar, observationer eller test som genomförs ska kunna repeteras.  Det innebär att en annan psykolog kan upprepa experimentet under exakt samma villkor för att se om resultatet blev detsamma. Detta kan placera vissa begränsningar på forskning, men med lite uppfinningsrikedom, är det intressant hur många frågor som kan hanteras på ett kontrollerat sätt och skapa långsiktig repeterbarhet och röna framsteg inom olika områden.

Två viktig områden för psykologi är

Kognitivpsykologi och socialpsykologi

Kognitiv psykologi handlar om hur vi tar in information och använder oss av den – processerna för perception och kognition.

Information når oss vanligen genom ett av de fem sinnena. De två viktigaste sinnen är förmodligen syn och hörsel, så kognitiv psykologi utgår från hur vi ser saker, t.ex. färger och avstånd, och hur vi förstår det vi hör, etc.

Men kognitiv psykologi går längre än så. Det frågar hur vi minns saker, hur vi känner igen dem, hur vi tolkar dem. Dessa är de mentala processer av kognition, eller helt enkelt hur vi tänker.

Socialpsykologi handlar om att förstå hur människor agerar när de är med andra människor.

Detta är en av de mest populära och intressanta områdena i psykologi – ja, alla vet lite om detta ämne, utan att öppna en lärobok.  Vissa sociala psykologer, som Desmond Morris, har fokuserat på kroppsspråk, andra på klädkoder, eller varför folk lyder makthavarna.

Detta är det område av psykologi som överlappar mest med sociologi, men psykologen uppmärksamhet stannar oftast på hur social interaktion avslöjar något om tänkandet. I synnerhet socialpsykologer är intresserade av hur vi använder våra sociala erfarenheter. Denna sida av psykologin kallas social kognition.

Vad gäller praktiskt genomförande så handlar det om att testa och se vad effekten blir. Att hitta framgångsfaktorer för en säljare kräver ett visst antal säljare som utsätts för en uppgift och information. Om detta sen visar sig generera ökad lönsamhet över tid så är det en lärdom som kan användas i framtida workshops med Salesoogle. Salesoogle tar stöd i forskningen för att skapa verklighetsanpassade utbildningar med garanterat resultat.

Tydlighet

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *