Aktivt lyssnande framgångens verktyg

Såg på morgon TV kring flickors ilska och deras sätt att få uttrycka sig och ta plats i bland annat offentliga miljöer. Intressant att många ofta omedvetet uttrycker sig olika gentemot flickor och pojkar. det nämndes även en undersökning som visade att pojkar hade 80% av ”airtime” i ett klassrum i svensk skola. Jag ser det som viktigt att aktivt lyssnande blir en del av barnens verklighet. Inte som jag läste mellan raderna se till att pojkarna blir tystare… Helt fel approach enligt mig, gör alla medvetna om fördelarna att utvecklas gemensamt och skapa flickor som vill och får uttrycka sig i offentliga miljöer. Här kan det behövas respekt och enkla knep som talarpinne mm för att förändra ett beteende. Hur är kommunikationsspelreglerna i din arbetsgrupp eller i dina barns skola? Dynamik skapas genom utveckling inte inbromsning enligt mig.

Att höra historien som för första gången och med ett barns nyfikenhet. Det skulle med en mening kunna beskriva essensen av aktivt lyssnande. För att kunna vara en bra ledare eller säljare krävs förmågan att kunna lyssna. Att verkligen vara intresserad av motparten kräver fullständig fokus. Kanske tycker man att man lyssnar bra men som chef krävs att det sker aktivt. Vad är det jag lyssnar till? En god lyssnare vill verkligen försöka förstå vad den andre säger. Genom avstämningar, uppmuntran och direkta frågor driver lyssnaren samtalet framåt. Susanne Gjerde nämner 3 nivåer i sin bok kring Coaching

  1. Inre lyssnande – att lyssna med utgångspunkt i sig själv
  2. Fokuserat lyssnande – att lyssna med nyfikenhet utifrån den andre
  3. Globalt lyssnande – att lyssna till mer än bara orden, vi kopplar in alla våra sinnen
Hur praktiserar du ditt lyssnande idag? För att kunna utveckla sig själv och sin omgivning krävs att vi tränar vår förmåga att lyssna. När vi lyssnar gäller det att känna igen de etiketter och antaganden som vi vill lägga på det vi hör. Utmana dig själv att verkligen lyssna på dina medarbetare och din omgivning. Du kommer att bli överraskad över vad det ger.

 

 

 

 

 

 

Alla människor vi möter har nånting att lära oss – om vi vill det!

Vi kan lösa problem genom att se vad som är vår egen del i dem.

Vem skall du lyssna extra på idag?

Vi hörs, om ni lyssnar – Niclas.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *