Workshop didatik

Salesoogles pedagogik och didaktik i utbildningsinsatser bygger på hjärnans sätt att lära. Vi värnar om att få en helhetsupplevelse för individ och företag som bygger på att vi i varje steg har ett genomtänkt arbetssätt och en anpassad metod att arbeta efter. Vi utgår från de mål som är satta och arbetar aktivt och konkret för att kundanpassa allt material, arbeta i livfulla miljöer med pedagogiska verktyg och metoder som stimulerar till lärande och motiverar till aktivt deltagande.

De didaktiska frågorna tjänar som en bra analys:

 • Vad ska läras ut?
 • Varför ska det läras ut?
 • Hur ska det läras ut?
 • För vem ska det läras ut?
 • Vad skall deltagarna göra med kunskapen efteråt?

Fokus är på deltagarnas medverkan och aktivitet. Att skapa engagemang och motivation för att vilja utvecklas och att övningar och diskussioner liksom faktapass är såväl anpassade till gruppen som hands-on och konkreta i deras verklighet. För att öka effekten av utbildningen arbetar vi generellt med:

 • Målstyrning – vad skall utbildningen ge för företag och individ?
 • Vi är noga med att välja miljöer, möblering, mat som tillåter att vi genomför det vi pedagogiskt vill uppnå.
 • Anpassning till deltagarens vardag – att i förberedelserna anpassa övningar/exempel så att de direkt faller inom deltagarens referensramar. Det ger deltagaren möjlighet att jobba med rätt saker som kan användas direkt vid hemkomst.
 • Förberedande uppgifter startar lärprocessen redan före kurs och förbereder hjärnan för att ta emot budskap kring ett visst ämne.
 • Fokus på inlärning hos deltagaren – inte utlärning hos kursledaren. Vi vänder strålkastarljuset mot deltagarna och fokuserar vilka förutsättningar de behöver för optimalt lärande. Vi använder oss av Eric Jensens modell för inlärning.
 • Inlärningsstilar – ta hänsyn till att olika människor har olika inlärningsstilar. Att i utbildningen tillfredsställa visuella, auditiva och kinestetiska stilar.
 • Motivationspedagogik – att skapa engagemang via variation i utbildningssituationen – ständigt en väl avvägd blandning av fakta, reflektion, diskussion och erfarenhetsutbyte samt praktiska övningar.
 • Flexibilitet i kursdagens upplägg – att från början planera var man har sitt ”dragspel” (möjlighet att korta ner eller förlänga) ger möjlighet att ta hänsyn till de grupp-processer som uppstår.
 • Ta hänsyn till hur hjärnan fungerar – för optimal funktion behöver hjärnan ha roligt, få syre, vatten och rätt kost…

Tänk inlärning snarare än utlärning nästa gång ni investerar i en utbildningsinsats. Vålkommen att lära mer kring presentationsteknik och lärande på öppen utbildning. 9-10 dec, samt 16-17 dec.

 

Trygghetszon

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *