Värdeerbjudande

Värdeerbjudande

När vi tänkt igenom segmenteringen av vårt erbjudande kan vi bli tydliga i vårt budskap till kund. En kund lever i ett ständigt informationsflöde och för att vårt budskap inte skall upplevas som endast ett brus, gäller det att vara tydlig. Det är oerhört viktigt att kunna beskriva VAD man erbjuder till VEM och VARFÖR kunden just skall välja din produkt. Detta brukar kallas ”value proposition” eller värdeerbjudande och med detta menas att vi skall leverera ett värdeerbjudande eller en uppsättning med fördelar, som skiljer sig gentemot konkurrenterna. Resultatet blir att vi definierar unika värden till en viss kundgrupp.

Det kan låta trivialt att besvara de tre frågorna; vad, till vem och varför, men det är det inte. Varför? Jo, för att luddiga och ofokuserade svar är värdelösa och att tydliga svar innebär att vi väljer bort en stor del av marknaden och en stor del av vad produkten egentligen skulle kunna användas till, vilket inte alltid är lätt att fatta beslut om.

En modell för att svara på ovanstående tre frågor finns nedan. Modellen ställer krav på att vi är precisa och lyckas lyfta fram just de argument och värden som just denna kund prioriterar.

En modell för att formulera sitt värdeerbjudande:

…………….(Produktnamn) är en……………. (produktkategori) som ………… (behovet).

…………….(Produktnamn) erbjuder …………..((nyckelargument/ ”tvingande” skäl till köp).

I motsats till ……………(konkurrerande alternativ) är vår produkt…………… (främsta skillnaden gentemot konkurrenten.)

 

Ovanstående ”värdeerbjudande” är att positionera sig gentemot sina konkurrenter. Vi visar tydligt till vilka vi vänder oss, med vad och varför och vi påvisar viktigaste skillnaden gentemot konkurrerande alternativ. Ett värdeerbjudande kan formuleras för en produkt, produktområde eller för ett företag. Det är inte bara gentemot våra konkurrenter som vi bör positionera våra produkter, utan även internt, inom vår produktportfölj. Är det så att vi har flera produkter som tillgodoser samma behov och ger kunden samma värden finns en stor risk att de olika produkterna kanibaliserar på varandra. I vissa fall är detta rätt, men man skall vara medveten om det och ta med det i beräkningen.

Kunden kan också uppleva det svårt att välja produkt om det finns ett flertal produkter som levererar samma sak, och kunden kan vända sig till en annan aktör som är tydligare i sitt budskap. Sammanfattningsvis kan sägas att en bra segmentering och ett tydligt värdeerbjudande är grunden för en lyckad produktutveckling, lansering och marknadskommunikation.

 

Segmentering och värdeerbjudande

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *