Powerpoint eller lärande?

Allt för många som kallar sig utbildare mm fokuserar på att sända information. Andragogy är teorin kring vuxenlärande. Hur många presenterar sina kunskaper sändandes med powerpointbilder – det jag brukar fråga då är vad är syftet? Är det att utbildaren skall visa vad den kan eller skall de vuxna helt enkelt bara oavkortat lära in det som sägs? Tyvärr fungerar inte lärande så. 

Formatet och klimatet för lärande är A&O för att nå framgång. Att skapa en miljö där olika lärstilar och de individuella erfarenheterna får utrymme är basen. Att sen processleda och målinriktat driva inlärningsprocessen ser jag som nyckeln till ett långsiktigt lärande. Varför investera i utbildning om det inte praktiskt realiseras i dagliga arbetsuppgifter och utmaningar. Vuxna är självtänkande och är vana att fatta beslut rörande dem själva – därför ser jag det som självklart att individerna själva skall få komma till insikt. En utbildares jobb är att stötta, ställa frågor och utmana för att starta och påskynda processen. Att förändras och lära nytt är en obekväm resa som kräver mod, tålamod och medvetna val.

De instruktioner och teori som diskuteras skall vara tydlig, strukturerad och ha en tydlig koppling till vardagens utmaningar. Feedback lärs bäst in genom att få ge det till någon. Då kopplas känslor in och möjliggör ett kraftfullare minne och bättre möjlighet till framtida förändring av mitt agerande. Den gamla retoriken med Vad, Varför och Hur fungerar i de flesta fall. Att få svaret på de 2 första frågorna och i synnerhet veta varför vi ger feedback är nyckeln till att få fungerande feedback i en organisation.

Feedback är en gåva som är till för mottagaren! Hur ser du och din organisation på detta starka hjälpmedel för framgång och måluppfyllande?

 coaching, ledarskap och OS

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *