Säljmöte och ritande ger framgång

Skapa resultat i säljmötet

Mitt förslag till effektivare möten: RITA MER!
Där du vill få resultat av dina tankar och ditt resonemang ska du greppa pennan
och rita direkt på plats! Att använda bilder för att visualisera och tydliggöra ditt budskap ger förankring och genomslagskraft. Jag har alltid med mig egna whiteboardpennor till ett möte.

Varför ska du rita upp dina tankar live?

Ditt budskap och resonemang blir mycket lättare och förstå om du ritar upp huvuddragen
för dina lyssnare. Fyra fördelar med att du använder ett visuellt uttryck på något material:

  1. Dina lyssnare får vila ögonen på en bild, de kan formulera sina tankar kring bilden – passar speciellt den visuella köparen.
  2. Budskapet konkretiseras eftersom dina tankar och ord nu sätts på pränt, vilket kräver att du tänker till innan.
  3. Du kan fysiskt gå in i din ritning med din hand, ditt finger, med en penna för att förtydliga något. 
  4. Kunden kan lägga till och ta pennan och rita vidare = köpsignal.

Papper: För en mer intimare stämning, när ni är få personer runt bordet och alla kan se din ritning.
Blädderblock: Finns det ett blädderblock … så använd det. Energin ökar i rummet, för du måste nu stå.
Whiteboard: Likaså här. Rörelse i rummet ger energi. Bjud in kunden till att rita och stå med dig. Skapa offert underlag tillsammans.

Håll inte i pennan för hårt och för länge, säljare lyssnar på kunden

Vill du interaktivera dina lyssnare? Vill du att dina lyssnare också ska ta mer ansvar över en viss situation? Lämna över pennan efter att du har ritat upp din bild så kan dina lyssnare få chansen att ge sig in i din ritning 
och dela med sig av synpunkter = mer energi i rummet!

5 tips på vad du kan rita för att skapa effektivare säljmöten

  1. Linjer: tidslinjer, tidsperspektiv, nuläge till önskat läge, milstolpar, steg till målet
  2. Figurer: cirklar, trianglar, kvadrater med nyckelbegrepp och nyckelsiffror
  3. Diagram: siffror, resultat, jämförelser i passande form av diagram: cirkel- stapel- diagram etc
  4. Mindmaps: huvudbegrepp centralt placerat med underbegrepp byggda runt omkring
  5. Metaforer: rita en metafor, t. ex. ”vi har tre vägar att välja på”: rita vägarna och utveckla dem.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *