Säljkultur skapar engagemang och lönsamhet

Säljkultur

Vad säger Wikipedia kring kultur? Företagskultur är ett företags formella och informella fasta vanor, bruk och attityder. Jag brukar säga att det är hur värderingarna efterlevs och synliggörs i faktiska handlingar.

Hur stark kan en säljkultur bli? Denna går givetvis inte att jämföra med Islams kultur och djupt rotade värderingar. Tanken är dock inte helt främmande – tänk att skapa en säljkultur där alla slåss för det de tror på – dvs ”Kunden är allt”!

Företagskulturen byggs upp av de som arbetar i företaget, mer eller mindre styrt och påverkat av företagsledningen. Företagskulturen påverkar också vilka människor som kan komma att trivas i företaget och är alltså en viktig parameter att ta hänsyn till vid rekrytering.

Kort sagt, en företagskultur som andas försäljning kan likställas med ”säljkultur”. Här ingår medarbetarnas syn på försäljning, vad sägs vid fikabordet? Vilka berättelser och hjältar har vi kring försäljningen. Hur omtalade och förankrade är våra ritualer och ceremonier kring kundframgångar? Känner alla sig delaktiga eller är det ”the choosen few”? Hur fungerar de mjuka värdena i organisationen gällande, samarbeten, beteenden, attityder och förmågan att kommunicera som sändare och mottagare. Vad händer praktiskt i kundmöten dagligen? Hur agerar vi på golvet och i kundens lokaler?

Vilka frågor kan jag som försäljningschef redan idag reflektera över? Börja med dessa 5 och ge dig själv ett ärligt svar med hur, när och med vilket resultat det görs idag. Vilken förbättringspotential kan identifieras för det närmsta kvartalet?…

  1. Hur kommuniceras och förankras försäljningssiffror till alla i företaget?
  2. Hur uppmärksammas individerna bakom försäljningsframgångar?
  3. Hur säkerställer vi internt säljarnas anseende i hela företaget?
  4. Hur firar vi försäljningsframgångarna med alla i företaget?
  5. Hur säkerställer jag att alla delar i företaget står bakom försäljningsprocessen? 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *