Tack för ditt besök, du hittar Niclas Rasmusson som anställd på Bisevo!

Salesoogle:

  • Ökad försäljning
  • Tydligare styrning mot mål
  • Medarbetare som vet hur de ska göra och VARFÖR

Givetvis passar detta i alla säljorganisationer som vill lite mer.

Det är dags att lämna trygghetszonen! Självbegränsning är en uppfattning som bygger på tidigare erfarenheter och som begränsar dina nuvarande och framtida möjligheter. Vi är ett konsultbolag som arbetar med att utveckla affären, organisationen och individen.  Mod beror framförallt på viljan att vara modig. Ta utgångspunkt i varje individ och skapa ett företag med en vinnande attityd. Ta steget och utmana er framtida lönsamhet tillsammans med Salesoogle. 

Prestationskultur uppstår genom medarbetarnas agerande och kan mätas och följas upp. Genom att ta utgångspunkt i den senaste forskningen kring neuroledarskap så har vi ett koncept kallat hjärnan och jobbet. Här utgår vi från befintliga program och ger HR och organisationerna verktygen att ta kontrollen över ohälsa via en förfining av befintliga verktyg.

Försäljning är ett hantverk som kräver, ett strukturerat arbete, träning, mod, uppföljning och mynnar ut i företagets försäljningskultur. Salesoogle anser att människan verkar bäst i en prestationskultur där skratt, professionalism, respekt och tydlighet ger resultat och skapar långsiktig lönsamhet. Vilka mål har du och ditt företag satt upp! Styr in medarbetarna och därigenom företaget via ett målstyrt ledarskap med puls. Här arbetar jag med Rasmussonmodellen™ och Chefshjulet™!

Salesoogle har försäljning i fokus i alla sina uppdrag. Hur ser försäljningens DNA ut hos er? Är riktningen tydlig och förankrad och accepterad hos alla på senaste månadens lönelista? Har ni en säljkultur där alla vet vad som förväntas av dem i kampen om lönsamhet. Försäljning är ingenting fult som måste gömmas på en säljavdelning. Försäljning mår bäst när den levereras av stolta medarbetare som drivs av ett brinnande kundintresse och affärsmannaskap. Oavsett om din spelplan är butiksgolvet, kontoret, telefonen, eller mötesrummet så krävs framgångstro och engagemang för att nå toppen.

Låt Niclas Rasmusson inspirera er  till att nå de satta målen och däröver.

Niclas RasmussonIMG_2576